Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- надання адвокатами прогрес, правової допомоги гр-нам і юрид. особам. Згідно з Конституцією України А. д. здійснюється для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та ін. держ. органах. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру» (1992) А. д. покликана сприяти захисту прав і свобод та представляти законні інтереси гр-н України, іноз. гр-н, осіб без громадянства, юрид. осіб, надавати їм ін. правову допомогу. А. д. здійснюється гр-нами України, які мають вищу юрид. освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склали ква-ліфікац. іспити та одержали свідоцтво про право на заняття А. д., прийняли Присягу адвоката України. Вони не можуть працювати у суді, прокуратурі, держ. нотаріаті, органах внутр. справ, служби безпеки, держ. управління, а також мати судимість. А. д. здійснюється на принципах верховенства права, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Зберігаючи свою незалежність від д-ви, адвокати виконують покладені на них сусп-вом і д-вою обов'язки щодо захисту прав і свобод гр-н, представництва законних інтересів фіз. та юрид. осіб, надання правової допомоги. Вони можуть займатись А. д. індивідуально, відкривати власне адвокатське бюро, об'єднуватися у колегії, адвокат, контори, фірми та ін. адвокатські об'єднання. Адвокати дають консультації та роз'яснення з юрид. питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та ін. документи правового характеру; засвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, ін. держ. органах інтересів гр-н та юрид. осіб; забезпечують захист у крим. судочинстві; надають правову допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької і зовнішньоекон. діяльності гр-н та юрид. осіб.

За дорученням гр-н та юрид. осіб адвокати представляють і захищають їхні права та інтереси в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань. При цьому вони можуть запитувати й отримувати будь-які документи або 'їхні копії, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом. Адвокати можуть отримувати письм. висновки фахівців з питань, що потребують спец, знань, застосовувати н.-т. засоби відповідно до чинного законодавства, доповідати клопотання і скарги на прийомі у посад, осіб та одержувати на них відповіді, бути присутніми і давати пояснення при розгляді своїх клопотань і скарг та виконувати ін. дії, передбачені законодавством. Виконуючи свої профес. обов'язки, адвокати зобов'язані застосовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів гр-н та юрид. осіб, не використовувати свої повноваження на шкоду особам, в інтересах яких прийняли доручення, не відмовлятися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та не розголошувати адвокатську таємницю.

Законом забороняється будь-яке втручання в А. д. Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окремо ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. А. д. може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках: засудження адвоката за вчинення злочину; обмеження судом дієздатності адвоката або визнання його недієздатним; втрати громадянства України; грубого порушення вимог законод. актів, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. в. І. Кальний.

 

Схожі за змістом слова та фрази