Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
   

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

- загальний позитивний результат і народногосподарська доцільність впроваджень у виробництво наукових відкриттів, нової техніки, технології, винаходів та раціоналізаторських пропозицій тощо; найважливіша складова частина економічної ефективності соціалістичного виробництва. Прискорення темпів науково-технічного прогресу (НТП) сприяє підвищенню ефективності сусп. виробн., яка виявляється насамперед в економії затрат живої та уречевленої праці. Згідно з положеннями існуючої методики визначення екон. ефективності впровадження та використання в нар. г-ві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій економія сусп. праці, що зумовлена цими факторами, вимірюється екон. ефектом, тобто сумарною економією всіх виробничих ресурсів за рік (живої праці, матеріалів, капітальних вкладень), одержаних внаслідок зазначених впроваджень. Ця економія врешті-решт збільшує національний доход - гол. джерело зростання нац. багатства, розширення виробн. матеріальних благ, підвищення добробуту народу. Поряд з річним екон. ефектом для визначення ефективності НТП використовують такі показники, як прибуток, зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці та ін. Аналіз ефективності осн. напрямів НТП свідчить про те, що його роль в розвитку економіки Рад. країни невпинно зростає. Зокрема, в пром-сті УРСР за роки дев'ятої п'ятирічки сумарний екон. ефект від впровадження нової техніки збільшився більше ніж на 60%, економія від зниження собівартості продукції - майже на 30%, відносна кількість вивільнених з виробн. працівників - на 24%. У 1977 порівняно з 1970 додатковий прибуток від впровадження нової техніки у пром-сті республіки зріс майже на 36%. У десятій п'ятирічці в країні за рахунок підвищення продуктивності праці має бути забезпечено 90% приросту пром. продукції, весь приріст с.-г. продукції і буд.-монтажних робіт та бл. 95% обсягу перевезень залізницями. Підвищення Е. е. н.-т. п. є вирішальною умовою дальшого піднесення матеріального та культур. рівня життя народу.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 38. Начерк плану науково-технічних робіт; т. 42. Про єдиний господарський план; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977;., Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., 1977; Гатовский Л. М. Научно-технический прогресе и экономика развитого социализма. М., 1974; Экономическая эффективность научно-технического прогресса. К., 1977: Эффективность научно-технического прогресса. М., 1978; Бабич В. П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса. К., 1978.

В. П. Александрова.

 

Схожі за змістом слова та фрази