Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
   

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

(АПНУ) — вища наук, установа України в галузі держ.-правових досліджень, яка діє на засадах самоврядної організації. Утворена згідно з Указом Президента України «Про Академію правових наук України» від 23.VII 1993 на базі відповідної громад, академії, організованої 4.IV 1992. Презйдентом-орга-нізатором АПН України було призначено

B. Я. Тація, встановлено чисельність членів Академії — 25 дійсних членів і 45 членів-ко-респондентів.

Гол. завдання АПНУ: комплексний розвиток правової науки; проведення фундам. та приклад, досліджень у галузі д-ви і права; наук, забезпечення правотв. діяльності держ. органів, вивчення механізмів реалізації актів законодавства; визначення пріорит. напрямів розбудови правової д-ви, наук, забезпечення реформ, підготовка практ. рекомендацій для вдосконалення діяльності органів держ. влади; сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості гр-н, розвитку юрид. освіти в країні; узагальнення світ, досвіду правового регулювання сусп. відносин; інтеграція академ., вузгв. та галуз. правової науки з метою вироблення єдиної політики у цій сфері; підтримка талановитих учених, сприяння наук, творчості молоді у сфері права. Перші вибори до АПНУ відбулися у лист. 1993, а в грудні того ж року на Заг. зборах Академії було затверджено її Статут та сформовано органи управління. Президентом обрано В. Я. Тація. Станом на 1998 дійсними членами АПН України є М. І. Бажанов, Ф. Г. Бурчак, А. С. Васильєв, Л. К. Воронова, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, А. П. За-калюк, В. О. Коновалова, В. В. Копєйчиков, М. В. Костицький, В. К. Мамутов, П. П. Ми-хайленко, О. А. Підопригора, І. Г. Побірченко,

A. И. Рогожин, В. І. Семчик, В. Ф. Сіренко,

B. В. Сташис, І. А. Тимченко, В. Я. Тацій, В. В. Цветков, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшученко, М. Й. Штефан, В. 3. Янчук. Дійсними членами АПНУ були також Б. М. Бабій, Л. П. Юзьков.

Відповідно до Статуту найвищим органом АПНУ є її Заг. збори, які визначають гол. завдання і напрями діяльності Академії та її підрозділів, затверджують річні звіти про підсумки роботи, обирають дійсних членів, членів-кореспондентів і Президію Академії, яка в період між зборами здійснює керівництво установою. До складу Президії входять президент Академії, віце-президент, академіки-секретарі відділень, учений .секретар. Президія має роб. апарат, займається операт. вирішенням поточ. питань, підтримує зв'язки з відповідними закладами науки, держ. органами і громад, організаціями тощо. У системі АПНУ діють відділення з гол. галузей юрид. науки, Київський регіон, наук, центр, НДІ приват, права і підприємництва (Київ) та НДІ вивчення проблем злочинності (Харків), а також наук, лабораторії, вид-во «Право». Друк, орган — «Вісник Академії правових наук України».

Місцеперебування Президії АПНУ — м. Харків. Ю. М. Грошевий.

 

Схожі за змістом слова та фрази