Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР
   

МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР

- система даних про стан населених пунктів як об'єктів забудови та місць проживання населення. Містить відомості про належність територій міста, села чи селища міського типу до відповідних функц. зон, сучасне та перспективне призначення окр. територій і зем. ділянок, стан їх забудови, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності, а також про соціальну, інж. і трансп. інфраструктуру, екол. та інж-геол. умови територій нас. пунктів. М. к. призначений для забезпечення суб'єктів містобудування необхідною для цього інформацією. Його використовують, зокрема, суб'єкти містобудування при вирішенні питань: прогнозування розвитку, планування і забудови нас. п.; розміщення, проектування, буд-ва і реконструкції об'єктів житл.-цив., вироб., комунального та ін. призначення; охорони пам'яток арх-ри і містобудування, регенерації істор. поселень; створення соціальної, інж. і трансп. інфраструктури; регулювання зем. відносин на відповідних територіях; визначення зон екон. оцінки територій; обгрунтування розмірів оподаткування і вартості зем. ділянок, будинків та споруд з урахуванням місц. умов; обліку власників і користувачів будинків та споруд; контролю за рац. використанням тер. ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобуд. документації та ін.

М. к. запроваджений в Україні з прийняттям Закону України «Про основи містобудування» (1992). Фактично ведення М. к. розпочалося після прийняття КМ України пост. «Про містобудівний кадастр населених пунктів» від 25.III 1993. Джерелами даних для ведення М. к. нас. п. є документовані держ., відомчі га ін. джерела інформації, зокрема: про землі — держ. зем. кадастр; про сучасне і перспективне призначення територій, їх належність до відповідних функц. зон — мат-ли затвердженої містобуд. документації; про місцерозташування окр. територій, зем. ділянок, будинків, споруд та інж. комунікацій — топогр.-геодезичні й картогр. мат-ли; про інж.-геол. стан територій — мат-ли інж.-геол. вишукувань; про будинки і споруди — дані тех. інвентаризації та проектних рішень щодо цих об'єктів; про екол. стан території — мат-ли екол., гідрометеорол., радіол., сан.-гігієнічних та ін. досліджень. М. к. ведеться за рахунок коштів місц. бюджетів. Його ведення покладено на місц. органи містобудування та арх-ри. Для виконання робіт з ведення М. к. при місц. органах містобудування і арх-ри можуть утворюватися спеціаліз. підрозділи, в т. ч. госпрозрахункові, або залучатися на договір, засадах н.-д. та проектні організації містобуд. профілю, ін. спеціаліз. організації. Підприємства, установи і організації зобов'язані надавати органам містобудування і арх-ри інформацію, необхідну для ведення М. к., в порядку та обсягах, установлених центр, органом викон. влади у сфері містобудування та арх-ри. М. к. ведеться по кожному нас. п. України. Однак дані їх узагальнюються на рівні адм. районів, областей та України в цілому. Див. також Зонування території.

Літ.: Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. Регулювання зем. відносин у місті. К., 1997; Зем. відносини в Україні. Законод. акти і нормат. док-ти. К , 1998.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази