Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС
   

МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС

(МЖК) — підприємство або організація, що виконує функції замовника і забудовника житл. будинків, об'єктів соціально-культур., побут., спорт.-оздоровчого призначення для задоволення житл., соціально-екон. потреб молодих сімей, яким необхідні житло, житл.-комунал. та ін. послуги. Порядок створення та діяльності МЖК регулюється Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (1993) і Положенням про молодіжний житловий комплекс, затв. КМ України 28.Х 1996. МЖК проводить підготовчу роботу щодо створення молодіж. об'єднань, фін., проектно-кошторисного та орг. забезпечення буд-ва і реконструкції об'єктів, здійснює буд-во, реконструкцію, капітальний ремонт і утримання житла, об'єктів соціально-культур., побут., спорт.-оздоров., а також вироб. і торг, призначення. Має право: провадити будь-яку госп. діяльність, що передбачена його статутом та не суперечить зак-ву; самостійно розробляти і затверджувати програми вироб.-госп. діяльності, титульні списки нових будов, порядок і розмір формування фондів оплати праці; створювати і ліквідовувати свої підприємства, об'єднання, т-ва, підприємства торгівлі, спорт.-оздоровчі об'єкти тощо; об'єднувати власні кошти з коштами місц. органів викон. влади, держ. підприємств, кооперативів, ін. організацій та окр. гр-н; створювати власні кред.-розрахункові фонди для залучення благод. внесків фіз. і юрид. осіб; встановлювати обсяги, норми і терміни трудової та фін. участі гр-н у буд-ві об'єктів МЖК.

Надання квартир у будинках МЖК здійснюється відповідно до укладених договорів з урахуванням виконання норми труд , чи фін. участі. Квартири в МЖК надаються лише після повного завершення робіт, передбачених труд, програмою чи угодою. Норму труд, чи ін. участі можуть виконувати члени сім'ї гр-нина, який є замовником житла в МЖК. Підприємства та організації, в які майб. мешканці МЖК переведені для виконання робіт, пов'язаних з буд-вом об'єктів МЖК, укладають з ними труд, угоди. При цьому труД- стаж за осн. місцем роботи не переривається і зберігається право на пільги та переваги, передбачені зак-вом. Після закінчення буд-ва згідно з укладеними угодами мешканцям МЖК надається попередня робота (посада), а в разі її відсутності — ін. рівноцінна робота (посада) на тому ж підприємстві, в установі, організації. До одержання жилого приміщення у будинках МЖК за їх майб. мешканцями зберігається право перебувати на кварт, обліку за місцем роботи або проживання. Діяльність МЖК припиняється у порядку, передбаченому його статутом, та відповідно до зак-ва.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази