Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кіні-клас arrow КЛАСИФІКАЦІЯ
   

КЛАСИФІКАЦІЯ

(від лат.— розряд, клас і гасіо — роблю) — розбивання множини будь-яких об'єктів (елементів) на групи (підмножини). Кожна група може, в свою чергу, бути поділена аналогічним чином на підмножини. Правильна К. повинна задовольняти такі формальні вимоги: 1) підмножини, на які розділено множину, не повинні перетинатися (містити спільні елементи); 2) в сумі підмножини повинні дати вихідну множину класифікованих об'єктів; 3) кожен елемент повинен входити до якогось одного класу; 4) поділ множини на групи повинен здійснюватися за однією ознакою. Бажано, хоч не обов'язково, щоб при продовженні поділу груп на нові підмножини за основу бралася та ж сама ознака. Оскільки множину можна розбивати на підмножини різними способами, вибір системи К. є справою практики. Якщо метою К. є передусім зручне кодування інформації (напр., десяткова бібліотечна К), система К. може мати з точки зору змісту штучний характер. В науці, однак, відбір системи К. диктується змістовими міркуваннями і не може зводитися до простої угоди з міркувань зручності. Оскільки К. є необхідною стороною кожного пізнавального акту, в практиці розвитку науки відбираються такі системи К., які відображають глибинні закономірності руху і розвитку об'єктивної дійсності. Такі К., як типологія тваринного і рослинного світу, періодична система елементів Д. І. Менделєєва, К. елементарних частинок тощо, є суттєвою стороною і результатом розвитку теор. систем, істинність яких перевіряється практикою.

М. В. Попович.

 

Схожі за змістом слова та фрази