Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прол-проті arrow ПРОТИЛЕЖНІСТЬ МІЖ РОЗУМОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПРАЦЕЮ
   

ПРОТИЛЕЖНІСТЬ МІЖ РОЗУМОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПРАЦЕЮ

— історично минуща форма протилежності інтересів членів суспільства, зайнятих фізичною і розумовою працею. Виникла в період становлення рабовласницького ладу на базі поглиблення сусп. поділу праці, утвердження панування приватної власності на засоби виробн. і появи антагоністич. класів. Екон. основу П. між р. та ф. п. становить експлуатація людей фіз. праці представниками розумової праці, які перебувають на службі експлуататорських класів або належать до них. За капіталізму відокремлення розумової праці від фізичної набуває свого завершення і супроводиться поглибленням антагоністичних суперечностей між носіями розумової і фіз. праці. Межа між класом експлуатованих і класом експлуататорів у сучас. умовах не збігається з поділом на людей, зайнятих фізичною і розумовою працею; експлуатується і значна частина працівників розумової праці. Сучас. рівень продуктивних сил (комплексна механізація і автоматизація виробництва) об'єктивно зумовлює необхідність в поєднанні фізичної і розумової праці, створює умови для ліквідації П. між р. та ф. п. Однак капіталістичні виробничі відносини перешкоджають усуненню цієї протилежності, бо сприяють закріпленню існуючої антагоністичної класової структури. За соціалізму протилежність інтересів між носіями розумової і фіз. праці в її антагоністичній формі зникає внаслідок ліквідації експлуататорських класів, встановлення сусп. власності, безпосередньо сусп. характеру праці та підвищення загальноосвітнього й культур.-тех. рівня робітн. класу і селянства. Однак істотні соціально-екон. відмінності між розумовою і фіз. працею зберігаються. Вони виявляються в особливостях характеру праці, відмінностях у рівні оплати праці, загальноосвітньому і культур.-побутовому рівнях працівників, ступені використання духовних благ.

З розвитком продуктивних сил істотні відмінності між розумовою і фіз. працею будуть повністю ліквідовані на етапі вищої фази комуністичного способу виробн. (див. Подолання істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею).

В. О. Сизоненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази