Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДБУРЮВАЧ ДО СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ
   

ПІДБУРЮВАЧ ДО СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ

- особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила ін. співучасника до вчинення злочину (ст. 27 КК України). Підбурювання з об'єктив, боку характеризується тим, що особа викликає в ін. особи бажання вчинити злочин, чим ставить свої дії у причинний зв'язок з тим злочином, який буде вчинено виконавцем. Із суб'єктив. боку П. до с. з. має прямий умисел на вчинення виконавцем певного злочину. Підбурювання може мати місце й тоді, коли особа схиляє ін. особу до пособництва (сприяння) вчиненню злочину. З цією метою П. ДО С. 3. може використовувати різні способи: доручення, порада, обман, обіцянка вигоди від вчинення злочину тощо. Ці способи можуть виражатися у різних формах. Переважно П. до с. з. використовує словесну форму, однак іноді слова можуть замінюватися жестами (конклюдентні дії). П. до с. з. схиляє певну особу до вчинення конкр. злочину. Деякі випадки підбурювання вважаються законом самостійними закінченими злочинами, напр., публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конст. ладу або до захоплення держ. влади (ст. 109 КК), втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304). Особа, яка схиляє невизначену кількість осіб до вчинення таких дій, є виконавцем відповід. злочину. П. до с. з. підлягає крим. відповідальності за ст. 27 і тією статтею Особливої частини КК, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.

Літ.: Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминол. и прав, проблемы. К., 1986; Безбородов Д. А. Подстрекательство к совершению преступления. Тюмень, 2000; Крим, право України. Заг. частина. К.—X., 2001.

О. О. Кваша.

 

Схожі за змістом слова та фрази