Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕВІРКА
   

ПЕРЕВІРКА

- форма здійснення контролю. Проводиться з метою встановлення факт, стану дотримання зак-ва, виконання завдань і прийнятих рішень, доцільності застосування відповідних прийомів і способів тощо. Залежно від об'єкта П. можуть бути документальні, фінансові, матеріально-технічні, а залежно від мети, обсягу, призначення — планові й позапланові, систематичні й одноразові, комплексні, зустрічні.

Плановою вважається П., яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за його місцезнаходженням чи за місцезнаходженням об'єкта власності, щодо якого вона проводиться. Позапланова П. — така, що не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності конкр. обставин. Комплексні П. можуть стосуватися як широкого кола питань, так і окремих з них. Зустрічні П. здійснюються за умови необхідності П. достовірності матеріалів шляхом П. док-тів обов'язкової звітності або висновків акта П. нижчим контролюючим органом. Зустрічна П. може проводитися і шляхом докум. підтвердження підприємством, установою, організацією, на прохання контролюючого органу, обсягу та якості операцій і розрахунків, шо проводилися у процесі взаємовідносин з об'єктом контролю, для з'ясування їх реальності (повноти відображення в обліку об'єкта контролю). П. можуть здійснюватися уповноваженими органами, зокрема податковою, контр.-ревізійною, митною службами, Антимонопольним к-том України та його тер. відділеннями тощо, або посад, особами чи структурними підрозділами відповід. органів у межах їх повноважень. П. сприяє дотриманню чинного зак-ва; зміцненню держ. дисципліни; виконанню поставлених завдань; поліпшенню фін. стану організацій, установ, підприємств; збереженню державного майна; попередженню зловживань.

Результати П. оформляються відповід. актами. Вони є підставою для прийняття уповноваженими на те органами чи посад, особами рішень, спрямованих на усунення недоліків, поліпшення дисципліни, дотримання законності у відповід. сфері сусп. відносин.

О. Ф. Андрійко.

 

Схожі за змістом слова та фрази