Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕРМОДИНАМІКА
   

ТЕРМОДИНАМІКА

(від термо... і динаміка) — розділ теоретичної фізики, в якому вивчаються властивості термодинамічних систем. що перебувають у стані термодинамічної рівноваги, і процеси їхнього переходу з одного рівноважного стану в інший. За заг. методикою досліджень розрізняють феноменологічну Т., або власне Т., яка досліджує системи без урахування властивостей і характеру руху частинок, що її складають, та статистичну Т., яка становить осн. зміст статистичної фізики. Т. охоплює комплекс наукових дисциплін — загальну, або фіз. Т., термодинаміку хімічну та механічну Т. Всі явища в Т. розглядаються з позицій енерг. перетворень. Вона дає повний кількісний опис оборотних процесів, що відбуваються в системах. а для необоротних процесів встановлює лише певні нерівності і вказує на напрям їхнього протікання. Система в рівноважному стані характеризується невеликою кількістю параметрів стану, зокрема температурою (існування т-ри, єдиного параметра для всіх частин рівноважної системи, наз. нульовим началом Т.). Т. грунтується на термодинаміки началах. Основне рівняння Т. для простих термодинамічних систем є наслідком 1-го і 2-го її начал. Воно має вигляд: Т ΔS = ΔЕ + рΔV, де Т — абс. т-ра, S — ентропія системи, Е — внутрішня енергія, р — тиск, V — об'єм, Δ— символ, що означає зміну відповідних параметрів у процесі. Основою всіх розрахунків у Т. є встановлення за допомогою рівнянь для термодинамічних потенціалів зв'язків між внутрішніми і зовнішніми параметрами системи (зовнішні параметри відповідають конкретним умовам, в яких перебуває система). Методи Т. ефективно застосовують при вивченні тих явищ природи, в яких істотними є теплові ефекти.

Літ.: Леонтович М. А. Введение в термодинамику. М. —Л., 1952; Зоммерфельд А. Термодинамика и статистическая физика. Пер. с нем. М., 1955; Кубо Р. Термодинамика. Пер. с англ. М. 1970.

І. Р. Юхновський.

 

Схожі за змістом слова та фрази