Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛОБІДСЬКО-УКРАІНСЬКА ГУБЕРНІЯ
   

СЛОБІДСЬКО-УКРАІНСЬКА ГУБЕРНІЯ

- 1) Адм.-тер. одиниця у 2-й пол. 18 ст., що виникла у зв'язку з рішенням рос. уряду ліквідувати полк.-сотенну систему в Слобідській Україні й включити її до загальнорос. системи управління. Утв. згідно з маніфестом рос. імп. Катерини ІІ від 28.УІІ (8.У1ІІ) 1765, якому передувала діяльність двох комісій — Комісії про слобідські полки (1763) і Комісії встановлення Слобідсько-Української губернії (1764); обидві очолював гвардії секунд-майор Є. О. Щербинін, майб. губернатор С.-У. г. Губернію утв. на території, яку займали 5 слобід, полків — Ізюмський, Охтирський, Острогозький, Сумський і Харківський (див. окр. статті про них). Тер. кожного полку було перетворено на провінцію з аналогіч. назвою у складі С.-У. г. Губ. центр - м. Харків, а Ізюм, Охтирка, Суми і Острогозьк стали провінц. містами, в них діяли воєводи. Решту міст і містечок причислено до категорії військ, слобід. Крім того, військ, губернатору С.-У. г. було підпорядковано укр. нас. Землі Війська Донського, Бєлгородської,

Воронезької та ін. прилеглих губерній. Гол. органом управління стала губ. канцелярія. Кожна провінція поділялася на 6 комісарств, правлінням яких підпорядковувалися отамани і десятники військ, слобід. Здійснено реорганізацію слобід, козац. полків: замість них утв. регулярні Харківський уланський, Сумський, Острогозький, Охтирський та Ізюмський гусарські полки. Козаків і підпомічників переведено до категорії військ, обивателів; вони мали відбувати рекрут, повинність. Ті з них, хто не ніс військ, службу безпосередньо, зобов'язувалися до сплати грош. подушного окладу від кожної особи чол. статі будь-якого віку. Козац. старшина, так само як старшина у Гетьманщині, отримувала табельні чини (на підставі цього після виходу 1785 Жалуваної грамоти дворянству вона почала домагатися рос. дворянства; однак його отримало лише трохи більше 60 родин слобідської старшини). Згідно з переписом 1773, у С.-У. г. проживало понад 660 тис. чол., у т. ч. 390 тис. військ, обивателів, 226 тис. держ. і поміщ. селян. 1773 підпомічників прирівняно до держ. селян. 1780 С.-У. г. було ліквідовано, замість неї утв. Харківське намісництво, куди увійшла вся тер. губернії, за винятком Острогозької провінції. 2) Адм.-тер. одиниця в Україні 1796—1835. Утв. згідно з імп. указом від 12(23).ХІІ 1796 замість Харків, намісництва; до неї увійшла також тер. Куп'янського пов. Воронезького намісництва. Адм. центр — м. Харків. Указом від 5(17). XII 1835 її перейм, на Харківську губернію.

Літ.: Слюсарський А. Г. Слобід. Україна. Істор. нарис XVIІ-XVIII ст. X., 1954; Багалій Д. І. Історія Слобід. України. X., 1990; Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кін. XVIII ст. К., 1997.

Л. А. Сухих.

 

Схожі за змістом слова та фрази