Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
   

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

(АПК) - міжгалузеве утворення, яке включає сільськогосп. та ін. галузі г-ва і функціонує на основі широко розвинених і урегульованих нормами права інтеграц. та кооперац. зв'язків. Він охоплює в-во засобів в-ва для с. г. і тісно пов'язаних з ним галузей, їх матеріально-технічне забезпечення і вироб. обслуговування, усі стадії в-ва і реалізації сільськогосп. продукції та її переробки. АПК займає важливе місце в економіці д-ви. В ньому зосереджено близько третини осн. виробничих фондів, працює чверть зайнятого у в-ві населення, виробляється понад 20 % валового сусп. продукту і третина нац. доходу, формується три чверті роздрібного товарообороту.

Як багатогалузеве утворення АПК об'єднує колективні сільськогосп. підприємства, держ. сільськогосп. підприємства, сільськогосп. кооперативи і акціонерні т-ва, селянські (фермерські) г-ва, особисті підсобні г-ва гр-н, підприємства, цехи і в-ва легкої та харч, пром-сті для переробки сільськогосп. сировини, ремонту тракторів та ін. сільськогосп. машин. До складу АПК входять і підприємства та організації лісового г-ва, заготівлі, агропром. буд-ва, торгівлі прод. товарами і громад, харчування, а також підприємства та організації, які забезпечують його засобами в-ва (тракторного і сільськогосп. машинобудування, виготовлення устаткування, тари, інвентаря, прод. машинобудування, в-ва мін. добрив та хім. засобів захисту рослин тощо). В екон. та юрид. л-рі переважає точка зору щодо триланкової структури АПК. Перша ланка — це галузі, які забезпечують в-во засобів в-ва для с. г. і тісно пов'язаних з ним галузей; друга — сільське, лісове, водне і рибне г-ва та ін.; третя — охоплює галузь промисловості, яка переробляє сільськогосп. продукцію, зокрема м'ясну, мол., харчову тощо, загот. організації та елеваторно-складське г-во, споживчу кооперацію. Правовою основою функціонування АПК є Конституція України, закони та ін. правові акти, якими регулюються аграрні і тісно пов'язані з ними інші сусп. відносини.

Літ.: АПК і право. К., 1988; Агропром. комплекс: правові питання. К., 1992; Нові форми сільськогосп. в-ва: орг.-правові питання. К., 1994; Аграрне право України. К., 1997.

ІЗ. А. Павлович\, в. А. П'ятина.

 

Схожі за змістом слова та фрази