Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ НОРМИ
   

ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ НОРМИ

- формально визначені правила взаємодії людей з об'єктами природи, засобами в-ва і тр-ту, знаряддями праці та предметами (речами) особистого користування. Є юрид. засобом гуманізації праці, техніки і технологій, сфери охорони довкілля та організації здорових умов життя людини. Встановлюються або санкціонуються д-вою, відповід. госп. структурами або ін. суб'єктами з метою забезпечення належ, умов життєдіяльності людей, охорони їхнього здоров'я, праці та природ, середовища, якості й безпеки техніки, технологій тощо. їх поява і дальший розвиток пов'язані передусім з н.-т. прогресом, що висунув численні завдання забезпечення макс. узгодження можливостей людини з характером сучас. і майбутніх тех. систем, з вимогами безпеч. життєдіяльності гр-н та благополучного екол. середовища. Т.-ю. н. включають технічні, технол., буд., протипож. , сан.-гіг., агрон., зоотех., гідро-тех., екол. та ін. приписи, які дістали позит. соціальну оцінку і закріплені у відповід. нормат.-тех. док-тах (стандартах, нормативах, тех. умовах, правилах тощо). На відміну від норм права, які покликані регулювати сусп. відносини, Т.-ю. н. встановлюють вимоги щодо знарядь праці та вироб. процесів, безпеч. взаємодії людини з природними, тех., біол. та ін. об'єктами. Ці норми охоплюють пром. і сільськогосп. в-во, труд, операції, тр-т, буд-во та експлуатацію споруд, зв'язок, природокористування тощо. Значна кількість Т.-ю. н. характеризує певні параметри функціонування фіз. особи як біол. об'єкта, а також норми, пов'язані із заходами щодо забезпечення здоров'я і безпеч. умов існування людини. Переважна більшість Т.-ю. н. є основою різного роду соціальних норм і прав, актів (напр., правил дорож. руху, пож. безпеки, проведення буд. робіт, тех. безпеки на в-ві, ядер, безпеки та ін.) або тісно й органічно взаємодіє з ними.

Юрид. ознаки Т.-ю. н. полягають у тому, що вони: а) є офіційно встановленими і формально визначеними правилами (вимогами, нормами, нормативами, умовами тощо); б) адресовані колу неперсоніфікованих або персоніфікованих суб'єктів; в) мають обов'язковий або рекомендац. характер, не вичерпуючи свою обов'язковість багаторазовістю їх застосування; г) діють у часі, просторі, а також стосовно певних об'єктів; їх дія (чинність) припиняється чи скасовується в установленому порядку або ж за спец, процедурою. Порівняно з прав, нормою, яка структурно містить диспозицію, гіпотезу та санкцію, Т.-ю. н. зазвичай складається з одного елемента — диспозиції. Залежно від певних класифікаційних ознак Т.-ю. н. розрізняють за: а) суб'єктами їх встановлення (міжнародні, державні, галузеві, локальні тощо); б) об'єктами застосування (технічні, технологічні, екологічні, сан.-гігієнічні, будівельні, протипожежні та ін.); в) умовами запровадження та використання (обов'язкові, рекомендаційні, методичні тощо); г) за формою їх вираження або закріплення (стандарти, нормативи, правила, технічні умови та ін.).

Сукупність Т.-ю. н. об'єднується у нормат. масив, який на практиці зазвичай іменують технічним законодавством. Рівень його розвитку зумовлений завданнями н.-т. прогресу, а ефективність — виробленими теорією і практикою вимогами: наук, обгрунтованістю, належною якістю, системною узгодженістю, забезпеченням неухильного дотримання Т.-ю. н. тощо. Важливою є також вимога гармонізації вітчизняних Т.-ю. н. з відповід. європ. та ін. міжнар. нормами. Особливо це стосується охорони навкол. середовища та здоров'я людей, безпеки в-ва, якості техніки і технологій тощо.

Літ.: Общая теория гос-ва и права, т. 1—2. М., 1998; Андрієнко М. Про тех. зак-во. «Економіка України», 1998, № 1; Венгеров А. Б. Теория гос-ва и права. М., 1999; Теорія д-ви і права. К., 2002.

В. П. Нагребельний, Т. І. Тарахонич.

 

Схожі за змістом слова та фрази