Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОЗОНОВИЙ ШАР
   

ОЗОНОВИЙ ШАР

— верхній шар атмосфери, що знаходиться на висоті до 50 км над поверхнею Землі (7—8 км на полюсах і 17 — 18 км на екваторі). Цей шар насичений озоном, який затримує згубні для живих організмів ультрафіолетові промені, що надходять на Землю з Космосу. Під впливом фреону та ін. забруднювачів помічено зниження вмісту озону в атмосфері, а над Антарктикою виявлено «озонову діру». Це може мати негат. вплив на твар, і росл. світ, на здоров'я людей. На запобігання цьому лиху спрямовано Віден. конвенцію про охорону озонового шару 1985. Сторони домовилися: співробітничати шляхом системат. спостережень і обміну інформацією про стан О. ш.; вживати належних законод. і адм. заходів із запобігання забрудненню О. ш.; розробляти і здійснювати узгоджені програми та процедури у відповід. сфері; організовувати наук, дослідження та оцінки впливу видозміненого О. ш. на здоров'я людини, навкол. середовище, клімат тощо. Контроль за виконанням Конвенції здійснює Конференція сторін. Вона діє шляхом проведення періодич. засідань. Конференція сторін: сприяє узгодженню політики, стратегії і заходів відповід. держав з метою зведення до мінімуму викидів речовин, що спричиняють зміни у стані О. ш.; проводить огляди наук, інформації про стан О. ш.; схвалює програми наук, досліджень, н.-т. співробітництва, обміну інформацією, передачі технологій і знань у відповід. сфері тощо. Викон. органом Конференції є секретаріат. 1987 сторони Віден. конвенції підписали у Канаді Монреальський протокол. Він увів обмеження на в-во і використання речовин, що руйнують О. ш. Україна 1986 приєдналася до Віден. конвенції і 1988 — до Монреал. протоколу. Вона здійснює держ. заходи, спрямовані на запобігання забрудненню атм. повітря відповідно до Закону «Про охорону атмосферного повітря» (1992). Держ. органом, який безпосередньо відповідальний за цю справу, є М-во екології та природ, ресурсів України.

Літ.: Виноградов С. В. Междунар. право и охрана атмосферы. М., 1987; Бринчук М. М. Прав, охрана окружающей среды от загрязнения токсич. веществами. М., 1990; Екологія і закон. Екол. зак-во України, кн. 1-2. К„ 1998.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази