Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛЕУСТРІЙ
   

ЗЕМЛЕУСТРІЙ

— система держ. заходів з регулювання зем. відносин і організації рац. використання та охорони землі. Здійснення 3. є однією з функцій держ. управління зем. фондом країни і поширюється на землі всіх форм власності. 3. охоплює організацію рац. використання та охорони землі не лише в сільськогосп. в-ві, а й у пром-сті, на тр-ті та в ін. галузях нар. г-ва.

В Україні осн. правовим актом у цій сфері є Земельний кодекс України. Відповідно до нього 3. передбачає: розробку прогнозів держ. і регіон, програм використання та охорони земель; складання схем 3., розробку тех.-екон. обгрунтувань використання та охорони зем. ресурсів; визначення меж адм.-тер. утворень; складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань з урахуванням контурної організації території; обгрунтування розміщення і встановлення меж територій з особливими природоохор., рекреац. і заповідними режимами; складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування, відмежування у натурі (на місцевості) вилучених (викуплених) і відведених зем. ділянок; підготовку док-тів, що посвідчують право власності або право користування землею; складання проектів внутрігосп. 3. колект. сільськогосп. підприємств, сільськогосп. кооперативів, радгоспів та ін. сільськогосп. підприємств, установ і організацій, сел. (фермерських) господарств, що забезпечують екол.-екон. обгрунтування впроваджених сівозмін, упорядкування угідь, а також розробку заходів охорони земель; складання проектів внутрігосп. 3., землеволодінь гр-н з обгрунтуванням заходів, спрямованих на ефективне використання землі за цільовим призначенням, підвищення її родючості, застосування природоохор. технології в-ва; розробку проектів та ін. землевпорядної документації; авторський нагляд за здійсненням проектів; проведення топогр.-геод., геобот., картогр., ґрунтових та ін. обстежень і розвідувань зем. фонду. 3. здійснюється звичайно держ. землевпорядними організаціями, до яких належать Ін-т землеустрою Укр. академії агр. наук (Укрземпроект) та його філіали в кожній області. У зв'язку з розширенням (у процесі проведення зем. реформи) обсягу землевпоряд. робіт певну їх частину почали виконувати госпрозрахункові групи з питань 3., що створюються при обл. управліннях та районних відділах зем. ресурсів, а також недерж. землевпорядні організації. Землевпорядні проекти розробляються за рахунок держ. і місц. бюджетів, а також коштів власників землі, землекористувачів. Усі землевпорядні проекти розглядаються і затверджуються відповідними держ. органами, а робочі проекти, пов'язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, рац. їх використанням, розглядаються і затверджуються замовниками цих проектів.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази