Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АУДИТ
   

АУДИТ

(англ. audit, від лат. auditus — слухання, слух) — перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та ін. інформації щодо фін.-госп. діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Здійснюється незалежними особами (аудиторами) чи аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (1993) аудитором може бути гр-нин України, який має кваліфікац. сертифікат про право займатися аудит, діяльністю на тер. д-ви. Право на отримання сертифіката мають гр-ни України з вищою освітою, відповідними знаннями в галузі А. та досвідом роботи не менш як 3 роки підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. Аудитор може займатися аудит, діяльністю індивідуально, створювати аудит, фірму, об'єднуватися з ін. аудиторами в спілки з дотриманням чинного законодавства. Для заняття аудит, діяльністю одноособово аудитор повинен мати ліцензію. Сертифі кат і ліцензія видаються Аудиторською палатою України. Аудит, фірмами є організації (юрид. особи), що мають ліцензію на аудит, діяльність і займаються виключно наданням аудит, послуг. Аудит, діяльність включає у себе орг. і метод, забезпечення А., практ. виконання аудит, перевірок (А.) та надання ін. аудит, послуг. Аудит, послуги можуть надаватися у формі аудит, перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бух. обліку, звітності, оподаткування, аналізу фін.-госп. діяльності та ін. видів екон.-правового забезпечення підприєм. діяльності фіз. і юрид. осіб. А. може провадитись як з ініціативи суб'єктів господарювання, так і в обов'язковому порядку. Зокрема, проведення А. обов'язкове для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерц. банків, інвест. фондів, довірчих товариств та ін. фін. посередників тощо. А. провадиться на підставі договору між аудитором (аудит, фірмою) та замовником. У договорі на проведення А. та надання ін. аудит, послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудит, послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін. Аудит, послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на основі договору, письм. чи усного звернення замовника до аудитора. Виконання аудитором договору оформляється актом здачі-прийому аудит, висновку або іншого офіц. документа. Аудит, висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити підтвердження або аргументовану відмову в підтвердженні достовірності, повноти та відповідності зак-ву бух. звітності замовника. В. В. Луць.