Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНА СІМ'Я
   

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНА СІМ'Я

- сім'я, яка з незалежних від неї причин має середньоміс. сукупний доход, нижчий за прожитковий мінімум. Для кожної сім'ї цей мінімум становить суму прожиткових мінімумів, розрахованих відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» (1999) для окремих осіб, котрі належать до осн. соціальних і демогр. груп населення. Сім'ї, віднесені до категорії малозабезпечених і які постійно проживають в Україні, мають право на держ. соціальну допомогу. Це питання регулюється Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (2000).

Для отримання такої допомоги уповноважений представник сім'ї звертається з відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до виконкому сільс., селищної ради. До заяви додаються: док-т, що посвідчує особу; довідка про склад сім'ї (до складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному держ. утриманні); декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї (у декларацію не включаються держ. соціальна допомога, призначена відповідно до закону; нарахована субсидія за спожиті кому-нал. послуги; сплачені членами сім'ї аліменти); довідка про наявність і розмір зем. частки (паю). Держ. допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подані всі необхідні док-ти. Рішення про призначення держ. соціальної допомоги або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календ, днів і наступного за цим дня надсилається уповноваженому представнику М. с.

Розмір держ. соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньоміс. сукупним доходом, але не може перевищувати 75 % прожиткового мінімуму для сім'ї. Держ. соціальна допомога призначається на 6 місяців. Проте одиноким особам, які визнані за результатами мед.-соціальної експертизи непрацездатними і які не мають ін. джерел для існування, держ. соціальна допомога може призначатися на строк визнання особи непрацездатною. Така допомога може бути призначена пожиттєво одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають ін. джерел для існування.

Контроль за правильністю надання держ. соціальної допомоги М. с. здійснюється спеціально уповноваженим органом викон. влади у сфері праці й соціальної політики безпосередньо або через соціальних інспекторів. Посад, особи, винні у порушенні зак-ва про держ. соціальну допомогу М. с, притягуються до юридичної .відповідальності.

Н. М. Хуторян.