Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОЛІГОФРЕНІЯ
   

ОЛІГОФРЕНІЯ

[від грец. — малий, незначний і — розум] — розумова відсталість, недоумкуватість; стан неповного розвитку психіки, що характеризується переважно недостатністю інтелект, здібностей і може мати природжене або набуте в ранньому дитинстві походження. За ступенем тяжкості О. поділяють на легку (див. Дебільність), помірну, тяжку і глибоку. Олігофрени вчиняють суспільно небезпечні діяння внаслідок недостатнього усвідомлення ситуації, часто під впливом ін. осіб. Підставою для призначення експертизи судово-психіатричної можуть бути свідчення про відставання особи у псих, розвитку, навчання у допоміж. школі, перебування під наглядом психіатра, звільнення від військ, служби тощо. Важливим експертним критерієм є здатність хворого орієнтуватися у конкрентній ситуації, активність і цілеспрямованість його вчинків, здатність до адаптації. Діагностика легкого ступеня О. тягне визнання особи осудною. За помірного ступеня О. питання частіше вирішується на користь неосудності. Особи з тяжкою і глибокою формами О. завжди визнаються неосудними. Оскільки при О. уражується інтелект, сфера, що обмежує здатність особи усвідомлювати свої дії й свідомо керувати ними, ця патологія підпадає під ознаки мед. критерію обмеженої осудності.

Літ.: Клинич. психиатрия. К., 1989; Сыропятов О. ?. Псих, нарушения у умственно отсталых взрослых. Рига, 1993; Междунар. классификация болезней (10-й пересмотр): Классификация психических и поведенческих расстройств. К., 1999.

О. Г. Сироп'ятов.

 

Схожі за змістом слова та фрази