Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
   

АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

(AK) - ака-дем. установа в складі УАН. Утв. в кінці 1918. У 1921 після злиття AK УАН та Київ, археогр. комісії М-ва нар. освіти УСРР (колишньої Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві) утворено АК ВУАН. За період свого існування (майже 15 років) ця інституція залишила помітний доробок в укр. науці. Організаторами роботи АК були відомі вчені Д. Багалій (перший голова 1918-19), В. Іконников (голова 1921-23), М. Василенко, О. Левицький, О. Грушевський, В. Модзалевський, Ф. Сушицький, В. Кордт та ін.

Комісія вивчала, готувала до друку і видавала істор.-правові та істор.-статист, матеріали, документи з історії гайдам. руху, соціально-екон. відносин в Україні 17— 19 ст. (цеховий устрій, питання зем. власності тощо), істор.-літ. пам'ятки. За період діяльності АК вийшло друком 15 томів видань: «Український архів» (т. 1—4, 1929—31), «Український археографічний збірник» (т. 1—3, 1926—30) та ін. Опубл. фундаментальні джерела: «Руська Правда», «Літопис Величка», «Коденська книга судних справ», «Генеральне слідство Ста-родубського полку», збірник «Документи з історії Києва 1494—1835 рр.» та ін. Комісія працювала до 1934 —року факт, розгрому ВУАН.

Паралельно (1928-34) у структурі Центр, архівного управління УСРР діяла ще одна АК. У її роботі теж брали участь провідні вчені республіки. АК ЦАУ готувала до видання архів Коша Запорізької Січі, щоденники О. Кістяківського, документи Кирило-Мефо-діївського братства. Діяльність комісії була перервана репресіями. У 1987 Президія АН УРСР ВІДНОВИЛа АК. К. А. Вислобоков.

 

Схожі за змістом слова та фрази