Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
   

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

— правові норми, згідно з якими встановлено можливість припинення трудового договору за певних умов. Ст. 36 КЗпП України встановлює такі П. п. т. д.: 1) угода сторін; 2) закінчення строку договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення; 3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення його на альтернативну (невійськову) службу; 4) розірвання труд, договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41) або на вимогу профсп. чи ін. уповноваженого на представництво труд, колективом органу (ст. 45); 5) переведення працівника, за його згодою, на ін. підприємство, в установу, організацію або перехід на виб. посаду; 6) відмова працівника від переведення на роботу в ін. місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці; 7) набуття закон, сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умов, засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, випр. робіт не за місцем роботи або до ін. покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; 8) підстави, передбачені контрактом. Крім того, труд, договір припиняється при направленні працівника за постановою суду на примус, лікування до лік.-труд, профілакторію. Заг. підстава припинення труд, договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, передбачена у ст. 36, деталізується у ст. 40. Труд, договір може бути припинений з ініціативи власника або уповноваженого ним органу лише в таких випадках: 1) змін в організації в-ва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; 2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи; 3) системат. невиконання працівником без поваж, причин обов'язків, покладених на нього труд, договором або правилами внутр. труд, розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громад, стягнення; 4) прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше 3 годин протягом роб. дня) без поваж, причин; 5) нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності й родах, якщо зак-вом не встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні; 6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 7) поява на роботі у нетверез. стані, у стані наркот. або токсич. сп'яніння; 8) вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набув закон, сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адм. стягнення або застосування заходів громад, впливу. Для окремих кате горій працівників КЗпП встановлено додаткові П. п. т. д. з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 41). З керівником підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та ін. відокремленого підрозділу), його заступниками, гол. бухгалтером підприємства, установи, організації, заступником гол. бухгалтера, а також служб, особами мит. органів, держ. податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і служб, особами держ. контрольно-ревіз. служби та органів держ. контролю за цінами труд, договір може бути припинений за одноразове грубе порушення труд, обов'язків. З працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, трудовий договір може бути припинено у разі його винних дій, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу. З працівником, який виконує виховні функції, трудовий договір припиняється у разі вчинення ним аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Літ.: Карпенко Д. О. Трудове право України. К., 1999; Удосконалення труд, зак-ва в умовах ринку. К., 1999; Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Наук.-практ. коментар до зак-ва України про працю. К., 2000.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази