Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СИСТЕМА ПРАВА
   

СИСТЕМА ПРАВА

— об'єктивно зумовлена і узгоджена в її складових частинах внутр. організація права тієї чи ін. д-ви. Осн. структурними елементами С. п. є: норма права; інститути права; галузі права. Кожна норма права входить до певної галузі чи інституту права. Гол. критеріями для поділу норм С. п. за галузями є предмет правового регулювання і метод правового регулювання. У межах галузей права виділяють інститути права, якими регулюються певні види однорідних сусп. відносин. Ці інститути можуть бути й міжгалузевими (напр., інститут юрид. відповідальності за екол. правопорушення). С. п. є складовою ширшої категорії — правової системи. Перша з них виступає нормат. основою функціонування другої. З ін. боку, правова система справляє вирішальний вплив на формування С. п., зокрема через систем, розвиток законодавства. Прав, система надає динамізму як системі зак-ва, так і С. п., забезпечує факт, реалізацію прав. норм.

Літ.: Тиунова Л. Б. Систем, связи прав, действительности. СПб., 1991; Давид Р., Жоффре-Спинози Д. Осн. прав, системы современности. М., 1997; Бобылев А. И. Совр. толкование системы права и системы зак-ва. «Гос-во и право», 1998, № 2; Оніщенко Н. М. Прав, система: проблеми теорії. К., 2002; Попондопуло В. Ф. Система обществ, отношений и их прав, формы (к вопросу о системе права). «Изв. вузов. Правоведение», 2002, № 4; Байтин М. И., Петров Д. Е. Система права: к продолжению дискуссии. «Гос-во и право», 2003, № 1.

П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази