Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕКЛАДАЧ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   

ПЕРЕКЛАДАЧ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

— призначена дізнавачем, слідчим чи судом особа, яка надає перекладацькі послуги у зв'язку з участю у кримінальній справі осіб, котрі не володіють мовою, якою провадиться судочинство. Ці особи мають право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма мат-лами справи, виступати в суді рідною мовою тощо (ст. 19 КПК України). П. у к. п. здійснює як усний переклад цих заяв, показань, клопотань, виступів тощо, так і письм. переклад процес, док-тів, що підлягають врученню обвинуваченому чи підсудному, який не володіє мовою судочинства, його рідною мовою або ін. мовою, якою він володіє.

Прав, статус П. у к. п. регулюється КПК. Зокрема, відповідно до ст. 128 П. у к. п. повинен з'явитися за викликом слідчого та зробити повно і точно доручений йому переклад. Слідчий роз'яснює П. у к. п. його обов'язки і попереджає про крим. відповідальність за відмову виконати обов'язки перекладача, а також за завідомо неправильний переклад (ст. 384, 385 КК України), про що відбирає від нього підписку. Правила цієї статті поширюються також на особу, запрошену до участі в процесі для роз'яснення знаків німого або глухого. У суд. засіданні головуючий роз'яснює П. у к. п. його обов'язок правильно робити потрібний переклад і попереджає про крим. відповідальність за завідомо неправильний переклад, про що від нього відбирається підписка. За злісне ухилення від явки до суду, органів дізнання або слідчого П. у к. п. несе адм. відповідальність у вигляді штрафу (ч. 2 ст. 1853, ст. 1854 КпАП України). Він також не повинен розголошувати даних поперед, слідства або дізнання без відповід. дозволу. П. у к. п. має право на відшкодування витрат по явці за викликом до органів дізнання, поперед, слідства і суду. За ним зберігається серед, заробіток за місцем роботи за час, витрачений у зв'язку з явкою за викликом. Крім того, П. у к. п. має право на винагороду за виконання дорученої роботи, якщо вона не входить до його обов'язку по службі (ст. 92 КПК).

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази