Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оск-ото arrow ОСНОВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН КАПІТАЛІЗМУ
   

ОСНОВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН КАПІТАЛІЗМУ

— закон виробництва і привласнення капіталістами додаткової вартості шляхом посилення експлуатації найманих робітників. Відкритий к. Марксом О. е. з. к. виражає суть капіталістичного способу виробництва, його експлуататорський характер, визначає всі гол. процеси його екон. розвитку. Закон додаткової вартості є законом руху і розвитку капіталізму. Розширення сусп. виробн., масштаби й темпи його розвитку, зміни його структури, створення нових галузей г-ва, пропорції між різними його сферами, впровадження наук. відкриттів, удосконалення техніки—все це підпорядковане гол. меті — одержанню додаткової вартості. О. е. з. к. діє протягом усього періоду існування капіталізму, але форми прояву його на різних етапах різні. На домонополістичній стадії він виступав як закон середньої норми прибутку. З переходом до імперіалізму закон додаткової вартості модифікується в закон монопольного надприбутку. Монополії одержують високий прибуток, посилюючи експлуатацію трудящих своїх країн, а також народів залежних, економічно слаборозвинутих країн (див. Вивіз капіталу, Нееквівалентний обмін, Неоколоніалізм). Діяння О. е. з. к. поглиблює осн. суперечність капіталізму — суперечність між сусп. характером виробн. і приватнокапіталістичною формою привласнення результатів праці, призводить до загострення всіх антагонізмів бурж. суспільства, породжує відносне й абсолютне погіршення становища пролетаріату, зростання безробіття, загострення суперечностей між працею і капіталом, призводить до економічних криз. В сучас. умовах діяння О. е. з. к. проявляється також у суперечностях між досягненнями науково-технічної революції і неможливістю впровадження їх в інтересах усього народу, між сусп. характером виробн. і держ.-монополістичним регулюванням його (див. Державно-монополістичний капіталізм). В соціально-екон. житті бурж. суспільства діяння О. е. з. к. спричинює зростання класових антагонізмів, які проявляються в загостренні класової боротьби. Все це поглиблює загальну кризу капіталізму, неминуче веде до необхідності заміни його соціалізмом. В. І. Ленін у праці "Карл Маркс" підкреслював, що "неминучість перетворення капіталістичного суспільства в соціалістичне Маркс виводить цілком і виключно з економічного закону руху сучасного суспільства" (Повне зібр. тв., т. 26, с. 65), тобто з закону додаткової вартості.

Н. П. Баранова.

 

Схожі за змістом слова та фрази