Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСЕРЕДНИК
   

ПОСЕРЕДНИК

у колективних трудових спорах — особа, яка бере участь у примирних процедурах для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту). Статус П. визначається Положенням про посередника, затв. Національною службою посередництва і примирення (НСПП) 11.ХІІ 1999. Даною Службою здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації П. Кандидатури П. подаються до НСПП регіон, відділеннями Служби, в т. ч. з урахуванням рекомендацій регіон, об'єднань профспілок та роботодавців. П. може бути особа, яка має повну вищу освіту, не менше 3 років стажу в органах викон. влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців чи профспілок, а також іншої роботи, пов'язаної з урегулюванням соціально-трудових відносин, вирішенням колект. конфліктів, знає трудове зак-во тощо. При виникненні колект. труд, спору (конфлікту) НСПП, за письм. заявою сторін, пропонує для участі у примирній процедурі кандидатуру П. згідно зі Списком П., що публікується в офіц. ЗМІ. П. набуває своїх прав і обов'язків від дня його включення до Списку П. Повноваження П. підтверджується посвідченням, що видається НСПП. У разі визначення за спільним вибором сторін колект. труд, спору (конфлікту) кандидатури П. він набуває статусу незалежного посередника. П. з об'єктив, причин може відмовитися від участі у примирних процедурах після відбору його кандидатури сторонами спору (конфлікту). Письм. відмова подається П. до органу НСПП. П. приступає до виконання своїх повноважень незалежного П. з моменту отримання письм. доручення від органу НСПП, про що він протягом доби повідомляє сторони колект. труд, спору (конфлікту). Надалі сторони спору (конфлікту) за своїм вибором можуть залучити до участі в примирній процедурі будь-якого П. за умови, що він входить до Списку П., з наст, повідомленням про це органу НСПП.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази