Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТОВІ КНИГИ
   

АКТОВІ КНИГИ

- збірники документів, що складалися у результаті діяльності різних судів у Великому князівстві Литовському, згодом у Речі Посполитій, у т. ч. на укр. землях (Галичина, Київщина, Поділля та Волинь) протягом 15—18 ст. А. к. були формою діловодства у гродських судах, земських судах і підкоморських судах, а також апеляц. інстанціях, зокрема у Головному люблінському трибуналі. Велись і в усіх ін. установах із суд. функціями: магістратах і ратушах, капту-рових судах, судах конфедерацій, прикорд. комісіях тощо. А. к. мали і церк. суди. Спочатку всі документи записувалися в одну А. к. у хронол. послідовності впродовж року. Такі записи наз. актикацією. Із середини 16 ст. почали вести 3 види А. к.: декретові, записові та поточні. Декретові книги призначались для запису суд. рішень (декретів); записові мали нотаріальний характер, до них вносилися документи громад, і приват, змісту, які в такий спосіб набували юрид. сили; до поточних книг записувалися скарги, показання свідків, свідчення возних, заяви, протести, повідомлення тощо. До А. к. вносилися княжі та корол. привілеї, гетьм. універсали, постанови сеймів і сеймиків, те-стаменти, контракти, зобов'язання, квити, заяви, скарги, позови, судові рішення, записи про купівлю-продаж, боргові розписки, інвентарі, реєстри тощо. Вписані до А. к., ці документи набували юрид. сили. Силу ориг. акта мали і виписи з А. к. А. к. як форма суд. діловодства велися і в Лівобереж. Україні, що входила до складу Рос. д-ви (в магістратах і ратушах, сотенних судах, полкових судах, Генеральному суді, а також у запроваджених тут 1763 гродських, земських та підкоморських судах). Осн. мови документів А. к.: староукраїнська, польська і латинська.

Величезна кількість А. к. загинула в різні часи і з різних причин. В Україні їхні колекції зберігаються у ЦДІА Києва і Львова. Багато А. к. є в архівах Варшави, Вільнюса та Мінська. Частину актів опубліковано. А. к. — важливе джерело для вивчення усіх граней життя України періоду феодалізму, в т. ч. історії д-ви і права.

Вид.: Архив Юго-Зап. России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, ч. 1-8. К., 1859—1914; Местечко Борисполь в XVII в. Акты мейского уряда 1612— 1699. К., 1892; Пирятинские актовые книги. 1683-1719. К., 1908; Актовые книги Полт. городового уряда XVII-го века, в. 1—3. Чернигов, 1912—14; Актовая книга Ста-родубского городового уряда 1693. Чернигов, 1914; Актова книга Житом, міськ. уряду кін. XVI ст. (1582-1588 рр.). К., 1965; Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. В кн.: 36. актових документів. К., 1981; Книга Київ, підкомор. суду. 1584-1644. К., 1991. Літ.: Левицкий О. И. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго-Зап. края и Малороссии. М., 1900; Ро-мановський В. О. Київ, архів давніх актів. «Архівна справа», 1925, № 1; Центр, архів, старод. актів у Києві. К., 1929. Л. А. Сухих.

 

Схожі за змістом слова та фрази