Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЗАШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ
   

ПОЗАШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ

- особи, які виконують відповідну роботу як робітники чи службовці на конкр. підприємстві, в установі чи організації без зарахування їх до штатного розкладу. За чинним зак-вом України про працю виділяються дві категорії П. п. До першої категорії належать П. п., які вступають у трудові правовідносини на підставі трудового договору, укладеного як на невизначений, так і на визначений строк за погодженням сторін, а також на час виконання певної роботи. Такими П. п. можуть бути переважно викладачі вузів з Погодин, оплатою праці, експерти товарних експертиз, тренери, викладачі фізкультури і спорту, страхові агенти, актори концертних організацій, кіностудій, керівники гуртків худож. самодіяльності та ін. Винагороду за працю такі працівники одержують за виконання відповід. роботи або у встановлені для виплати зарплати строки згідно із Законом України «Про оплату праці» (1995). П. п. другої категорії за прав, статусом суттєво відрізняються від працівників першої тим.

що вони не укладають труд, договору, оскільки виконують відповідні роботи на громад, засадах або у вільний від роботи і навчання час, або у свій роб. час за осн. місцем роботи (напр., для виконання робіт з профілактики аварійності та правопорушень на тр-ті, з охорони громад, порядку, здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху). Правовий статус таких працівників ДАІ визначається Інструкцією про організацію роботи позаштатних співробітників Державтоінспекції від 20.VIII 1993, в міліції — Законом України «Про міліцію» (1990) та Інструкцією про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції від 6.1 1994. Для П. п., які активно сприяють запобіганню аварійності та правопорушенням на тр-ті, охороні громад, порядку і б-бі зі злочинністю, П. п. автоінспекцій, П. п. міліції передбачено такі заохочення: оголошення подяки, нагородження подарунком, виплата грошової винагороди. П. п., які особливо відзначилися при виконанні своїх обов'язків, можуть бути представлені до держ. нагород.

Самост. правовий статус мають позаштатні інспектори з нагляду за охороною праці. Відповідно до Положення про позаштатного державного інспектора з нагляду за охороною праці (затв. Комітетом з нагляду за охороною праці 19.VI 1998), їх наділено широкими повноваженнями щодо: здійснення на громад, засадах профілактичної роботи, спрямованої на запобігання аваріям, вироб. травматизму та профзахворюванням, рац. використання матеріальних ресурсів; якісного проведення геологічних робіт; нагляду за додержанням у процесі труд, діяльності вимог законод. актів про охорону праці тощо. Позаштатний інспектор з нагляду за охороною праці залучається до виконання наглядових функцій у свій роб. час із збереженням зарплати за осн. місцем роботи. При позитивних результатах своєї роботи та сумлінній праці з контролю за станом охорони праці він може бути включений до резерву на заміщення посад держ. інспекторів з нагляду за охороною праці, а також представлений до матеріального і морального заохочення через підприємство, на якому він працює.

Відповідний прав, статус мають і позаштатні радники (експерти). Так, згідно з Положенням про порядок залучення до проведення експертизи в галузі експертного контролю позаштатних радників (експертів), затв. Держ. службою експертного контролю України 22У\ 1998, вони залучаються цим відомством до участі в роботі експертних рад, роб. нарад, для проведення експертиз у роб. час. Тривалість роботи, пов'язаної з проведенням експертизи з питань експертного контролю, не повинна перевищувати 15 % від заг. фонду роб. часу виконавця за місцем пост, роботи протягом місяця.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази