Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМПЕНСАЦІЇ ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ
   

КОМПЕНСАЦІЇ ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

- виплата коштів, виділених урядом ФРН кол. в'язням конц. таборів, гетто та особам, які були примусово вивезені і працювали на заводах, фабриках та в с. г. (т. з. остарбайтери). Виплати здійснюються відповідно до чотиристоронньої Угоди між Білоруссю, Росією, Україною та ФРН. К. ж. н. п. (далі — компенсаційні виплати) — це одноразова матеріальна допомога, що виплачується особам з числа цив. населення, які особливо постраждали від зазначених переслідувань у роки Другої світ, війни 1939—45. Право на компенсац. виплати мають кол. в'язні концтаборів, гетто та ін. аналогічних за режимом місць примус, утримування, включаючи дітей до 16 років, та гр-ни, які були насильно вивезені з тер. кол. СРСР на тер. Німеччини або ін. держав, що були в стані війни з СРСР чи окуповані фаш. Німеччиною, а також діти, які народилися у неволі. Компенсац. виплати не поширюються на осіб, евакуйованих або переселених органами окупай, влади з пост, місця проживання до ін. районів України, а також на затриманих під час облав для відправки гр-н на невільницькі роботи тощо на тер. України, оскільки вони не були ув'язненими і, отже, не належать до категорії цив. населення, яке особливо постраждало від націонал-соціалістських переслідувань. Права на компенсац. виплати не поширюються і на осіб, які вчинили в цей період злочин проти людства та Батьківщини. Компенсац. допомога в разі смерті особи, яка після утворення Українського нац. фонду «Взаєморозуміння і примирення» (пост. КМ України від 16.VI 1993, далі — фонд) мала право на компенсац. виплати, надається спадкоємцям першої черги за законом, тобто відповідно до ст. 529 Цивільного кодексу України: дітям (у т. ч. усиновленим), дружині, батькам (усиновителям) померлого, а також його дитині, яка народилася після його смерті. Онукам і правнукам особи, яка мала право на компенсацію, компенсац. допомога надається у разі смерті їх батька (матері).

За відсутності спадкоємців першої черги одноразова компенсац. матеріальна допомога в розмірі 300 нім. марок на витрати, пов'язані з похованням, упорядкуванням могили особи, яка постраждала від націонал-соціаліст, переслідувань, якщо вона мала право на одержання компенсац. допомоги, надається фондом особі, яка здійснила поховання та впорядкувала могилу.

Фонд здійснює компенсац. виплати особливо постраждалим від націонал-соціаліст, переслідувань гр-нам України, Молдови, а також гр-нам ін. держав, що постали на тер. кол. СРСР (крім Росії, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії), якщо вони зазнали націонал-соціаліст, переслідувань на тер. України чи Молдови. Це право поширюється на гр-н України, які проживали на тер. ін. держав, що ввійшли після війни до складу СРСР, а також на тих осіб, які зберегли або прийняли його громадянство. Фонд у своїй діяльності керується Положенням про порядок і критерії призначення компенсаційних виплат гр-нам, які постраждали від націонал-соціаліст, переслідувань у роки війни, затвердженим спостережною радою фонду 27.ХІІ 1995. Осн. критеріями для надання компенсації є: місце і характер націонал-соціаліст, переслідувань; вік особи на момент націонал-соціаліст, переслідувань; стан здоров'я — інвалідність, жертва мед. експериментів. При визначенні розмірів компенсац. сум застосовуються такі коефіцієнти: а) для інвалідів, жертв мед. експериментів і дітей віком до 16 років з числа в'язнів концтаборів, гетто та ін. аналогічних за режимом місць тримання — 2,5; б) для кол. в'язнів концтаборів, гетто на ін. аналогічних за режимом місць тримання — 2,25; в) для дітей, які віком до 16 років були насильно вивезені з тер. СРСР на тер. Німеччини або ін. держав, що були в стані війни з СРСР чи окуповані фаш. Німеччиною, — 1,65; г) для інвалідів з числа осіб, насильно вивезених на примус, роботи на тер. Німеччини або ін. держав, що були в стані війни з СРСР чи окуповані фаш. Німеччиною, —1,65; д) для осіб, насильно вивезених з тер. СРСР на тер. Німеччини або ін. країн, що були в стані війни з СРСР чи окуповані фаш. Німеччиною, якщо тримання їх під вартою тривало понад 6 міс, — 1,5; е) для осіб, насильно вивезених з тер. СРСР на тер. Німеччини або ін. держав, що були в стані війни з СРСР чи окуповані фаш. Німеччиною, якщо вони працювали на сільськогосп. роботах або мали вільне поселення понад 6 міс, —1,4; є) для осіб, насильно вивезених з тер. СРСР на тер. Німеччини або ін. держав, що були в стані війни з СРСР чи окуповані фаш. Німеччиною, якщо строк перебування їх у неволі становив менше 6 міс, — 1,0. За одиницю розрахункового коефіцієнта взято мін. розмір компенсац. допомоги — 400 нім. марок. Компенсац. виплати здійснюються на підставі заяви-анкети встановленого зразка (оформленої у встановленому порядку в управліннях соціального захисту населення районних, районних держ. адміністрацій у містах Києві та Севастополі, виконкомів міських рад або в представництвах фонду на місцях) та док-тів про факт націонал-соціаліст, переслідувань, які в ній зазначаються.

Док-ти, які підтверджують факт націонал-соціаліст, переслідувань (один із зазначених): довідки, видані органами СБ, держархівами, архівами МВС, архівами МО України, архівними установами ін. держав; довідки Військ.-мед. музею СРСР (м. Санкт-Петербург, Росія); довідки Міжнар. служби розшуку Черв. Хреста, з архівів-музеїв, утворених у місцях розташування кол. фаш. концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та ін.), а також з архівів іноз. антифаш. орг-цій, перекладені укр. чи рос. мовами і завірені в установленому порядку; док-ти воєн, або повоєн. часу, які містять необхідні відомості. До побічних док-тів воєн, і повоєн. часів можуть бути віднесені завірені підписом та печаткою довідки (витяги) з особової справи за місцем роботи, анкетні дані, облікові картки тощо; довідки (висновки) створеної відповідно до пост. РМ СРСР від 13.УІІІ 1990 Міжвідомчої (Всесоюзної) громад, комісії у справах кол. неповнолітніх в'язнів фашизму, підписані її головою, заст. голови або відп. секретарем у період з 21.ІХ 1990 до 31.Х1І 1993; для дітей, які зазнали переслідувань у віці до 16 років і не мають відповідних док-тів, — довідки, що підтверджують націонал-соціаліст, переслідування матері, батька, брата, сестри або ін. родичів та свідчення про їх вивезення разом з матір'ю (батьком, братом, сестрою чи ін. родичами), оформлені в установленому порядку; виписки з книг руху вихованців дит. закладів із зазначенням, коли і звідки прибула дитина після війни; посвідчення на пільги, видані органами соціального захисту населення відповідно до постанов РМ СРСР від 6.Х 1989 та 13.УІІІ 1990, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993); свідчення «бауерів» та ін. осіб, що перебували разом з постраждалими під час націонал-соціаліст, переслідувань і проживають нині у Німеччині або ін. державах, завірені у магістраті за місцем проживання, з додатком перекладу укр. чи рос. мовами, оформленого в установленому порядку; рішення суду про встановлення факту перебування у місцях примусового тримання. Замість оригіналу док-та, що підтверджує факт націонал-соціаліст, переслідувань чи ін. необхідні дані, до розгляду приймаються і копії цих док-тів, завірені нотаріально, органами соціального захисту населення, а також ін. держ. органами, які мають на це право. Рішення про призначення і розмір компенсац. сум заявнику приймається експертною комісією фонду.

Б. С. Стичинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази