Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКАЛЬКОВСЬКИЙ
   

СКАЛЬКОВСЬКИЙ

Аполлон Олександрович [1(13).І 1808, Житомир -28.ХІІ 1898 (9.1 1899), Одеса] — укр. історик та юрист, чл.-кор. Петерб. АН з 1856. Закін. 1823 гімназію у Житомирі. Вивчав (з 1824) медицину у Вілен. ун-ті, а 1825 перейшов на юрид. ф-т Моск. ун-ту, який закін. 1828. Відтоді жив і працював в Одесі. Спочатку був секретарем канцелярії ген.-губернатора Новоросії та Бессарабії. З 1835 — перший секретар стат. к-ту, а з 1845 — директор гол. стат. к-ту Новорос. краю. Деякий час С. служив першим секретарем Одес. біржового к-ту. В 70—80-х рр. завідував Одес. істор. архівом. С. здійснив ряд наук, експедицій, працював в архівах Півдня України (Запоріжжя, Катеринослав, Херсон тощо), знайшов і опубл. чимало мат-лів з історії Запоріз. Січі, Новорос. краю, Одеси. Віднайшов і передав до сховищ Архів Коша Нової Запорізької Січі. Один з ініціаторів відкриття Новорос. ун-ту в Одесі (1865). Був редактором газ. «Одесский вестник» (з 1829). Співзасновник Одеського товариства історії та старожитностей (1839). Осн. праці С: «Хронологічний огляд історії Новоросійського краю з 1730 по 1823» (ч. 1, 1836; ч. 2, 1838), «Перше тридцятиріччя історії міста Одеси. 1793-1823» (1837, перевид. 1995), «Історія Нової Січі, або Останнього Коша Запорозького» (1841/42, 1846 та 1885/86; перевид. 1994), «Зносини Запоріжжя з Кримом», «Наїзди гайдамаків на Західну Україну у XVIII ст. 1733—1768» (обидві — 1845), «Досвід статистичного опису Новоросійського краю» (ч. 1—2, 1850—53). Ост. праця удостоєна Демидовської премії Петерб. АН.

Скальковський Аполлон Олександрович - leksika.com.ua

Автор кількох літ. творів: «Повість 1768», «Мамай», «Кагальничанка», «Кришталева балка» та ін., які видані чотирма випусками під назвою «Порубіжники. Канва для романів» (1849/50).

Літ.: Рудаков В. Е. А. А. Скальковский. «Журн. М-ва нар. просвещения», 1898, № 2; Маркевич А. И. К биографии А. А. Скальковского. О., 1901; Біднов В. Аполлон Скаль-ковський, як історик Степової України. «Наук, ювілейний зб. Укр. ін-ту у Празі» (Прага), 1925, ч. 1; Хмарський В. М. Щоденники Аполлона Скальковського як істор. джерело для вивчення археогр. діяльності на Півдні України. «Вісник Одес. держ. ун-ту. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право», 1999, т. 4, в. 2.

Ю. Я. Кас'яненко, Ю. І. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази