Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАЛЬКУЛЯЦІЯ
   

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

(лат. - лічба, підраховування) — визначення (спосіб групування) витрат у грош. виразі на в-во і реалізацію продукції (робіт, послуг). Оформляється у ви гладі документа (калькуляційного листа), в якому витрати показуються за напрямами (об'єктами) та встановленими статтями витрат. Екон.-правове значення К. полягає у тому, що вона дає можливість визначити собівартість одиниці окр. видів продукції (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) підприємством (фірмою, організацією, бригадою тощо). Складення К. — підрахунок витрат за відповідними статтями — дає можливість обчислити прибуток і збитки, рентабельність, встановити ціни, визначити собівартість продукції. Групування витрат за калькуляційними статтями здійснюється залежно від їх ролі у вироб. процесі: витрати, зумовлені вироб. споживанням ресурсів, і витрати, пов'язані з організацією, обслуговуванням, управлінням і збутом. В Україні калькулювання як спосіб підрахунку у бух. обліку собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг провадиться на основі Тимчасового положення по плануванню, обліку та калькулюванню продукції (робіт, послуг) у промисловості, затв. пост. КМ України від 26.VI 1996, а також ін. (переважно відомчих) нормат.-правових актів. Напр., для пром. підприємств і організацій рекомендовано таке групування витрат за статтями К.: сировина і матеріали; комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги вироб. характеру; повернені відходи; паливо та енергія на технол. цілі; осн. і дод. (окремо) зарплата вироб. працівників; відрахування до бюджету і позабюдж. фондів від коштів на оплату праці; витрати на підготовку і освоєння в-ва; зношення інструментів і пристосувань цільового призначення та ін. спец, витрати; загальновироб. витрати; витрати від браку; ін. вироб. витрати; комерц. витрати.

Див. також Кошторис.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази