Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow З-закар arrow ЗАГРОЖУЮЧА КАТАСТРОФА І ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ
   

ЗАГРОЖУЮЧА КАТАСТРОФА І ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ

-праця В. І. Леніна, написана у вересні і опублікована в жовтні 1917 напередодні Великої Жовтневої соціалістич. революції. В ній проаналізовано тяжке екон. становище Росії та обгрунтовано намічену Шостим з'їздом РСДРП(б) екон. програму партії. Викриваючи антинар. політику бурж. Тимчасового уряду, поміщиків і капіталістів, що веде до госп. розрухи, В. І. Ленін вказував, що "катастрофа небачених розмірів і голод загрожують неминуче" (Повне зібр. тв., т. 34, с. 147). Осн. засобом відвернення цієї катастрофи він вважав запровадження суворого держ. обліку та контролю над виробництвом і споживанням. В. І. Ленін підкреслював, що ці заходи наблизять країну до соціалізму, оскільки Росія за кілька місяців 1917 щодо політ. ладу наздогнала передові капіталістичні країни і перед нею стоїть дилема: "або загинути, або наздогнати передові країни і випередити їх також і економічно" (там же, с. 187), а це завдання можна вирішити за умови переходу влади в руки пролетаріату. В праці, що обгрунтувала необхідність переходу Росії на шлях соціалізму, набуло дальшого розвитку ленінське положення про можливість побудови соціалізму спочатку водній, окремо взятій країні. Праця В. І. Леніна відіграла важливу роль у мобілізації мас на боротьбу за перемогу соціалістичної революції.

П. С. Кувшинов.

Загрожуюча катастрофа і як з нею   боротися

 

Схожі за змістом слова та фрази