Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow В-вам arrow ВАКУУМНИЙ НАСОС
   

ВАКУУМНИЙ НАСОС

- апарат, яким видаляють (поглинають) гази або пару з замкненого об'єму, щоб створити і підтримати вакуум. Розрізняють В. н проточні, які видаляють гази назовні, й сорбційні (див. Сорбція), що поглинають гази. Проточні В. н. поділяють на механічні й струминні. До механічних належать В. н. масляні форвакуумні (пластинчасто-роторні, пластинчасто-статорні, золотникові) і молекулярні (турбомолекулярні). В масляних форвакуумних В. н. газ стискається і виштовхується у навколишнє середовище. Такі В. н. створюють вакуум 133 ?10-3 Па (10-Змм рт. ст.). В молекулярних В. н. молекули газу набувають додаткової швидкості в напрямі їхнього руху. Такими В. н. створюють вакуум 133? 10-3- 133 ? 10-8 Па (10-3-10-8 мм рт. ст.). У струминних (водо-, масло-, газо- і пароструминних) В. н. газ видаляється спрямованим струменем рідини або газів чи пари. До струминних належать і дифузійні В. н., в яких використовують дифузію молекул газу в парі ртуті чи масла. Водоструминні В. н. створюють вакуум 133 ? 10-2 -133 Па (10-2-1 мм рт. ст.), струминні паромасляні - 133 ? 10-1- 133 ? 10-5 Па (10-1-10-5 мм рт. ст.), дифузійні - 133 ?10-3 - 133 ?10-7 Па (10-3-10-7 мм рт. ст.). Сорбційні В. н. поділяють на кріогенні (низькотемпературні), цеолітові (див. Цеоліти), сублімаційні (див. Сублімація) та іонні (див. Іонізація). В кріогенних В. н. газ конденсується на поверхнях, охолоджених до дуже низьких т-р. Вакуум, створений такими В. н., становить 133?10-4-133?10-14 Па (10- 4-10 -14 мм рт. ст.). В цеолітових В. н. молекули газу поглинаються цеолітом при охолодженні. Вони створюють вакуум 133? 102 - 133 ? 10-6 Па (102-10-6 мм рт. ст.). В сублімаційних В. н. газ поглинається поверхнями, вкритими напиленими плівками металів (найчастіше титану). Особливо ефективні сублімаційні В. н., у яких поглинальні поверхні ще й охолоджуються рідкими газами. Сублімаційні В. н. створюють вакуум 133 ?10-5-133 ? 10-12 Па (10-5-10-12 мм рт. ст.). Дія іонних (іонно-сорбційних, або гетеро-іонних, магнітних електророзряд-них) В. н. (мал.) грунтується на іонізації газу сильним електричним розрядом і поглинанні іонізованих молекул поверхнями, вкритими титаном. Такі В. н. створюють вакуум 133 ? 10-5-133 ? 10-13 Па (10-5-10-13 мм рт. ст.). В. н. застосовують у вакуумній металургії, енергетиці, електроніці, в хім. і харч. пром-сті тощо.

В.І. Силантьєв.

Вакуумний насос

 

Схожі за змістом слова та фрази