Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАГАЛЬНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО
   

ЗАГАЛЬНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО

- принцип виборчого права, який визначає право особи (у більшості держав — громадян) обирати і бути обраним на виборах до представн. органів або на виборні посади. Принцип 3. в. п. визнано універсальним для дем. виборів. Проте в жодній країні світу право обирати і бути обраним не надається всім без винятку. Відповідно до ст. 70 Конституції України і Законів «Про вибори народних депутатів України» (1997), «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998), «Про вибори Президента України» (1999), право обирати мають усі гр-ни України, які на день голосування досягли 18 років, за винятком осіб, визнаних судом недієздатними.

Право бути обраним (пасивне виб. право) в Україні має свої особливості залежно від виду виборів. Відповідно до ст. 76 Конституції та ст. З Закону «Про вибори народних депутатів України» народним депутатом може бути обраний гр-нин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути обраний депутатом гр-нин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо судимість не погашено і не знято в установленому законом порядку. Військовослужбовці ЗС, Нац. гвардії, При-корд. військ, Управління держ. охорони, військ Цив. оборони, СБУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім осіб, які проходять строкову військ, або альтернат, (невійськову) службу, особи рядового і начальницького складу органів М-ва внутр. справ України, судді і прокурори, а також держ. службовці можуть реалізувати своє пасивне виб. право лише у разі, якщо на момент реєстрації подадуть до відповідної виборчої комісії заяву про особисте зобов'язання припинити виконання служб, повноважень на період виборчої кампанії. Президентом України, згідно зі ст. 103 Конституції, може бути обраний гр-нин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 ост. років та володіє держ. мовою. Одна і та сама особа не може бути обрана Президентом України більш як на два строки. Депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті, районної і обласної ради, сільським, селищним, міським головою може бути обраний гр-нин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18 років, постійно проживає на тер. відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Запровадження принципу 3. в. п. виключає будь-які прямі чи непрямі пільги або обмеження виб. прав гр-н залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і нац. належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політ, переконань, роду і характеру занять, що не передбачені законом.

М. І. Ставнійчук, М. П. Вороное.

 

Схожі за змістом слова та фрази