Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАТЕРІАЛЬНА (ТАКСОВА) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
   

МАТЕРІАЛЬНА (ТАКСОВА) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

— вид відповідальності, який полягає у відшкодуванні матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок порушення встановлених у зак-ві правил використання природ, об'єктів або забруднення навкол. природ, середовища. Шкода може бути відшкодована в натурі (лісовідновлювальні роботи на місці незаконно зрубаного чи згорілого внаслідок підпалу лісу, рекультивація порушених земель, випуск здобутої дикої тварини у мисл. угіддя тощо). Але здебільшого це буває важко здійснити. Тому шкода відшкодовується у грош. формі. Визначення шкоди проводиться за: спец, таксами, які дають змогу повністю відшкодувати шкоду, заподіяну лісопорушеннями, порушенням зак-ва про твар, світ і природно-заповідний фонд; спец, методиками відшкодування шкоди, заподіяної порушенням вод. зак-ва або зак-ва про охорону атм. повітря, а також нормами цив. зак-ва.

Розвиток інституту матеріальної відповідальності в еколого-правовій науці відбувався від визнання цив.-правової відповідальності за порушення природоохор. зак-ва до виділення спец, матеріальної (таксової) відповідальності, специфіка якої обумовлена особливістю правового режиму природ, об'єктів. Більшість з них виключені з цив. і товарно-грош. обігу і не мають грош. оцінки, а тому часто неможливо на підставі норм цив. права підрахувати шкоду, завдану навкол. середовищу внаслідок порушення екол. рівноваги. Особливо важко без такс врахувати наук., істор., рекреац., естетичну цінність природ, об'єктів при визначенні обсягу шкоди. Такси — це заздалегідь визначений і зафіксований у твердій грош. формі розмір шкоди, які підлягають відшкодуванню у добровільному або суд. порядку. Вони є певн ою мірою умовними, високими: це дозволяє вважати, що в них повністю враховані всі збитки, які можуть бути заподіяні порушенням екол. зак-ва.

Літ.: Титова Н. І. Відповідальність за порушення зак-ва про охорону природи. Л., 1973; Кравченко С. Н. Иму-ществ. ответственность за нарушение природоохранительного зак-ва. Л., 1979; Вовк Ю. А. Сов. природно-ресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. X., 1988.

С. М. Кравченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази