Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОЕКТІВ (КРЗП)
   

КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОЕКТІВ (КРЗП)

- пост, комісія при Раднаркомі УСРР для поперед, розгляду справ з питань обгрунтування законопроектів, які вносилися на затвердження РНК, і підготовки висновків укр. уряду щодо проектів союз, зак-ва. Заснована пост. РНК УСРР від 15.УІІ 1924, якою скасовувався Малий Раднарком і замість нього при уряді утворювалися дві пост, комісії — адм.-фін. (АФК) та КРЗП. Остання складалася з голови, 4 членів і 2 кандидатів у члени, які затверджувалися персонально РНК. Діяла на основі Положення, затв. РНК УСРР 28.УН 1924. До компетенції Комісії вх одили: поперед, розгляд і погодження з чинним зак-вом СРСР та УСРР усіх проектів і постанов законод. характеру, які вносилися на розгляд і затвердження РНК УСРР, ВУЦВК; поперед, розгляд та погодження з чинним зак-вом проектів декретів і постанов, які вносилися до РНК та ЦВК СРСР і потребували відгуків уряду УСРР, та підготовка проектів висновків щодо цих проектів; розгляд проектів подань уряду УСРР у вищі законод. органи СРСР, які надходили від Наркомату юстиції УСРР та від окр. наркоматів і центр, установ УСРР; складання пояснювальних записок до проектів декретів, постанов і кодексів, які направлялися урядом УСРР до РНК і ЦВК СРСР у порядку ініціативи; розгляд питань про систематизацію та об'єднання законод. актів і постанов ВУЦВК, РНК та Укр. екон. наради (УЕН); розгляд усіх питань законод. характеру, які РНК УСРР або його голова вважали за можливе передати до КРЗП. Рішення приймалися звичайною більшістю голосів. Неоскаржені постанови КРЗП подавалися на підпис голові РНК УСРР або УЕН, після чого набували чинності як постанови РНК або УЕН. Висновки щодо проектів постанов союз, уряду управління справами РНК негайно передавало Пост, представництву УСРР при урядові СРСР. У разі оскарження рішення, незгоди з ним голови РНК або УЕН чи коли голова РНК або голова УЕН вважали за потрібне обговорити справу на засіданні РНК або УЕН, питання вносилось у порядок денний чергових засідань РНК або УЕН на заг. засадах. Право оскаржувати постанови Комісії мали члени Президії ВУЦВК, РНК або УЕН, голови АФК і КРЗП, посад, особи — керівники центр, установ УСРР, що входили до складу РНК з правом дорадчого голосу. Оскарження мало бути подано у письм. формі не пізніше 48 годин з моменту ухвалення КРЗП постанови (в 1925 був встановлений строк оскарження не пізніше 48 годин з моменту отримання відповідного витягу з протоколу засідань КРЗП). КРЗП проіснувала до квітня 1930, коли замість АФК і КРЗП для поперед, розробки і розгляду питань, які виносилися на розгляд РНК і УЕН, було утворено постійну Підготовчу комісію при РНК УСРР.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази