Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ
   

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

— одна з визначених Конституцією України функцій прокуратури, яка полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процес.

та ін. дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або д-ви у випадках, передбачених законом. Це представництво прокуратура має право здійснювати у всіх заг. та спеціаліз. судах з урахуванням підвідомчості розгляду справ. Підставою для представництва в суді інтересів гр-нина є неспроможність останнього через фіз. чи матеріальний стан або з ін. поважних причин самостійно захистити свої порушені, а також оспорювані права або реалізувати процес, повноваження. Зокрема, прокурор представляє у суді законні інтереси і захищає права і свободи неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних гр-н та безвісно відсутніх, якщо ці інтереси не захищають, відповідно, їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники. Щодо інтересів д-ви визначальним є наявність порушення чи загрози порушення екон., політ, та ін. держ. інтересів внаслідок протиправних дій або бездіяльності фіз. чи юрид. осіб, які вчиняються у відносинах між ними або з д-вою. Закон встановив такі форми представництва: звернення до суду з позовом або заявами про захист прав і свобод ін. особи, невизначеного кола осіб, прав юрид. осіб, якщо порушуються інтереси д-ви, або про визнання незаконними прав, актів, дій чи рішень органів і посад, осіб; участь у розгляді судами справ; внесення апе-ляц., касац. подання на суд. рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами (Закон України «Про прокуратуру» 1991, зі змінами і доп. 2001).

Прокурор має право знайомитися з мат-лами справи в суді, робити виписки з неї, одержувати копії док-тів, що знаходяться у справі, з метою вирішення питання наявності підстав для внесення касац. подання у справі, розглянутій без участі прокурора. Він зобов'язаний пред'явити позов у суд, коли крим. справу закрито, але д-ві діями обвинувачених завдано матеріальних збитків.

Відповідно до закону прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму представництва і може здійснювати його в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процес, законом. Позови, пред'явлені прокурором, не обкладаються держ. митом і звільнені від суд. витрат.

Літ.: Шумський П. В. Прокуратура України. К., 1998; Ми-хайленко О. Р. Представництво прокуратурою закон, інтересів гр-н у суді. «Вісник прокуратури», 2000, № 3; Руденко Н. В. Представительство интересов гражданина или гос-ва в суде как функция органов прокуратуры в Украине. «Гос-во и право», 2002, № 1.

О. Р. Михайленко, Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази