Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
   

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

- 1) система розвинених взаємозв'язків між працівниками, роботодавцями, а також державою на засадах співробітництва, компромісів, узгоджених рішень з питань соціально-труд. відносин; 2) принцип соціальної політики д-ви, що забезпечує справедливість розподілу матеріальних ресурсів між сторонами соціальних відносин в умовах ринк. економіки. С. п. здійснюється на засадах законності, відповідальності, добровільності, рівноправності, взаєм. зобов'язань і поваги сторін, рівності представництва, обгрунтованості вимог тощо. Предметом С. п. є узгодження заходів сторін з питань: законод. забезпечення, гарантування розвинених і гуманних соціально-труд. відносин (оплата, умови праці; режим роботи, тривалість роб. часу і відпочинку; порядок надання і тривалість відпустки); охорони та безпеки праці, продуктивної зайнятості населення і соціального захисту безробітних; соціального забезпечення працівників (страхування, оздоровлення, відпочинок).

У розвинених країнах світу С. п., як правило, здійснюється на нац., галуз., тер. і вироб. рівнях у формі консультацій, переговорів, колект. договорів та угод. У розвинених системах С. п. гол. партнерами є: з одного боку — власники засобів в-ва, роботодавці; з другого — наймані працівники. В їхніх стосунках д-ва виступає третьою стороною.

Найповніше ідеї С. п. були розроблені в ідеології дем. соціалізму західноєвроп. соціал-демократії та втілені у діяльності Міжнародної організації праці (МОП), завдяки якій і запроваджено в наук, і практ. обіг термін «соціальне партнерство». В Україні ідея С. п. як системи гармонізації труд, відносин започаткована указом Президента України «Про Національну раду соціального партнерства» від 27.IV 1993, реалізована в Законах «Про колективні договори і угоди» (1993), «Про оплату праці» (1995), «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998).

Літ.: Єхануров Ю., Садовенко А. Соціальне партнерство в Україні. «Економіка України», 1994, № 2; Головко М. Л., Дубровський М. А., Жуков В. І. Соціальне партнерство (Сучас. міжнар. досвід). К., 1994; Садовенко А. П. Соціальне партнерство — об'єктивна потреба розбудови дем. України. «Розбудова держави», 1995,

№ 7-8; Семигин Г. Ю. Социальное партнерство в совр. мире. М., 1996; Прав, основы социального партнерства. М., 1998; Соціальне партнерство та муніцип. розвиток: перші кроки. К., 1999.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази