Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІЛЬГОВИЙ КРЕДИТ
   

ПІЛЬГОВИЙ КРЕДИТ

- кошти, що надаються позичальнику з держ. або місц. бюджету в обсязі, визначеному кредитною угодою, і підлягають поверненню до відповід. бюджету на певних умовах. В Україні передбачається надання П. к., як правило, за цільовим призначенням через систему Держ. казначейства або уповноважених банків молодим гр-нам для здобуття освіти у вищих навч. закладах, молодим сім'ям та одиноким молодим гр-нам на буд-во (реконструкцію) житла, з метою держ. підтримки і розвитку малого підприємництва, ферм, господарств тощо. Прав, регулювання П. к. здійснюється переважно на основі спец, нормат.-прав. актів, зокрема, Порядку надання молодим гр-нам довгострокових П. к. для здобуття освіти у вищих навч. закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності (затв. КМ України 27.У 2000), Положення про порядок надання довгострокового П. к. молодим сім'ям та одиноким молодим гр-нам на буд-во (реконструкцію) житла (затв. КМ України 17.У 1999) та конкр. кред. угод. Цими актами визначено об'єкти і суб'єкти кредитування, умови надання, оформлення та видачі П. к., укладення, виконання і розірвання кред. угоди, порядок погашення (повернення) кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування, юрид. відповідальність позичальника і позикодавця за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань та ін.

Літ.: Банк, право України. К., 2000.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази