Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛАВА
   

ЛАВА

— суд. орган, складова частина магістрату в укр. містах з магдебурзьким правом, на яку покладалося здійснення правосуддя. Займалася переважно крим. справами. Розгляд цив. справ було віднесено до компетенції ін. складової частини магістрату — ради. Тяжкі злочини і складні цив. справи Л. розглядала на спільних засіданнях з радою.

До складу Л. входили війт як головуючий і від 4 до Плавників. Л. мала право судити не тільки жителів даного міста, а й іногородніх при зіткненні їхніх інтересів з інтересами міського населення. Особливістю лавних судів в укр. містах було використання ними при визначенні покарання не джерел магдеб. права, а норм звичаєвого права і статутів Великого князівства Литовського.

Апеляція на рішення лавного суду подавалася до ради, звідти — до старости (представника центр, адміністрації), а від старостинського суду — до великокнязівського (господарського, королівського). Після приєднання України до Моск. д-ви апеляції подавалися до полкових судів і полкових канцелярій. Ці ж інстанції повинні були затверджувати вироки лавних судів з крим. справ. З 2-ї пол. 18 ст. лавні суди було звільнено з-під юрисдикції полкових судів і підпорядковано Ген. суду, який водночас став для них апеляц. інстанцією. Лавників обирала рада. Вони могли отримувати посади райців (радців) і бурмістрів, тобто ті ж самі особи виконували як адміністративні, так і суд. функції. Раду як адм. орган і лаву як суд. орган об'єднувала спільність інтересів і дій. За реформою міськ. управління, проведеною Катериною II (1785), суд було відокремлено від адміністрації, і Л. стала виключно суд. органом, який розглядав цив. і крим. справи міщан. Після остаточного поділу Польщі (1795) і приєднання Правобереж. України до Росії на укр. міста цієї території була поширена дія Жалуваної грамоти містам Рос. імперії. Після смерті Катерини II була відновлена система міського самоврядування. Лавні суди припинили існування з ліквідацією магдеб. права в містах Рос. імперії (1831). У Києві магдеб. право, а з ним і лавні суди були ліквідовані 1834.

Літ.: Багалей Д. Магдеб. право в Левобереж. Малороссии. «Журн. М-ва нар. просвещения», 1892, № 3; Любавский М. К. Очерк истории Лит.-Рус. гос-ва до Люблинской унии включительно. М., 1910; Музиченко П. Магдеб. право в Україні. «Юрид. вісник», 1994, № 3.

П. П. Музиченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази