Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕЛЕГРАМА
   

ТЕЛЕГРАМА

(від грец.— далеко і — літера, написання) — узагальнена назва офіц. або неофіц. док-тів, що становлять особливу групу за способом передавання відповід. повідомлення, листа або ін. інформації на відстань засобами телеграфного зв'язку. В Україні залежно від шляху проходження через телегр. підприємства поділяються на вихідні, транзитні, вхідні. За тер. ознакою розрізняють Т. міжнар. (закордонні й транзитні) та внутрішні. Останні за видами поділяються на міжміські й місцеві, а за категоріями на: «поза категорією», позачергові, Президент України, вищі урядові, урядові, термінові, звичайні (службові або приватні). Позначка про категорію ставиться у Т. перед адресою. До Т. «поза категорією» належать Т. з позначкою «Ефір», «Мобілізаційна», «Стріла», «Зліт», «Факел», «Кордон», «Туман», «Каштан», «Сигнал»; право на їх подання та оброблення визначається спец, інструкціями. Т. категорії «Президент України», «Вища урядова» та «Урядова» приймаються лише за підписом відповід. посад, осіб.

За формою розрізняють відкриті (написані загальноприйнятою мовою) Т. і шифровані (із закритим текстом), що складаються у формі спец, знаків для скорочення змісту мат-лу (див. Шифр). Т. можуть відправлятися і прийматися з повідомленням про вручення, оплаченою відповіддю, доставкою на худож. бланку, із замовленим відправником строком доставки та ін. До міжнародних належать Т., які передаються за кордон або надходять з-за кордону, а також ті, що проходять транзитом через канали зв'язку України. Порядок оброблення міжнародних Т. підприємствами зв'язку визначається спец, інструкцією Держкомзв'язку України. Обов'язковому прийманню підлягають міжнародні Т., що стосуються безпеки люд. життя, осіб, на яких поширюється Женевська конвенція про захист жертв війни 1949 і Дод. протоколи до неї 1977, а також метеорологічні й урядові. Право подання міжнар. урядових Т. згідно зі ст. 26 Міжнародної конвенції електрозв'язку 1992 має Президент України, Голова ВР України та його заступники, Прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри, Голова Конст. Суду України, головнокомандувачі сухопут., мор. та повітр. сил України, дип. і конс, представники іноз. держав. Відповіді на Т. цих осіб також вважаються міжнар. урядовими Т.

Порядок та організація складання, оформлення, відправлення та приймання Т. визначаються Законом України «Про зв'язок» (1995), Правилами користування телеграфним зв'язком (затв. КМ України 4.ІІІ 1997), нормат.-правовими актами Держкомзв'язку, а також рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку.

До різновиду Т. належать телефонограма, яка є офіц. док-том зі стислим обсягом тексту, що передається телефоном і застосовується за необхідності термінового вирішення певного питання або служб, повідомлення. У сучас. умовах з цією метою застосовується передавання інформації за допомогою факсимільного зв'язку (див. Факсиміле). Телефонограма, як правило, підписується службовою особою, від імені якої передається текст, і підлягає реєстрації під час її прийняття у спец. книзі (журналі).

В. П. Нагребельний.