Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гло-голл arrow ГЛУШКОВ
   

ГЛУШКОВ

Віктор Михайлович (н. 24.VIII 1923, Ростов-на-Дону)- український рад. учений у галузі математики, кібернетики, обчислювальної техніки і систем управління, акад. АН СРСР (з "1964), акад. АН УРСР (з 1961), віце-президент АН УРСР (з 1962), засл. діяч науки УРСР (з 1978), Герой Соціалістичної Праці (1969). Член КПРС з 1958. Закінчив (1948) Ростов. ун-т. З 1956 працює в АН УРСР, з 1957 - директор Обчислювального центру АН УРСР, з 1962 - директор Ін-ту кібернетики АН УРСР. Осн. дослідження стосуються сучас. алгебри, автоматів теорії та ЕОМ, кібернетики економічної, теорії автоматизованих систем управління і систем штучного інтелекту. Г. на основі збудованої ним теорії локально бікомпактних груп розв'язав узагальнену п'яту Гільберта проблему. Велике значення мають праці Г. в галузі вітчизн. електронного машинобудування, у створенні систем керування, ефективних методів розв'язування нар.-госп. завдань за допомогою ЕОМ, розгортання і проведення наук. досліджень у галузі обчислювальної математики і техніки. Під його керівництвом створено першу в країні керуючу ЕОМ "Днепр", серію ЕОМ "МИР" та ін. Г.- автор заг. теорії автоматів і дискретних перетворювачів, яка застосовується в діючих системах автоматизації проектування та виготовлення компонентів ЕОМ. Г. вперше запропонував принципово новий підхід до розв'язування опти-мізаційних задач у процесах нар.-госп. планування і керування. Він створив нові методи науково-тех. прогнозування, які застосовуються в країнах соціалістичної співдружності і рекомендовані РЕВ як типові. Г. зробив значний внесок у створення принципів побудови матем. моделей, методів і методик розв'язування різноманітних задач керування й планування поведінки складних екон. систем, реалізованих у розробках ефективних систем керування різного рівня і призначення. Під керівництвом Г. Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії видано "Енциклопедію кібернетики" укр. і рос. мовами, яка відзначена Держ. премією УРСР в галузі науки і техніки (1978). Делегат XXIV і XXV з'їздів КПРС. Делегат XXIV і XXV з'їздів Компартії України, член ЦК Компартії України. Депутат Верховної Ради СРСР 8-10-го скликань. Нагороджений 3 орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції, ін. орденами, медалями. Ленінська премія, 1964. Держ. премія СРСР, 1968, 1977. Держ. премія УРСР, 1970.

Тв.: Синтез цифровых автоматов. М., 1962; Введение в кибернетику. К., 1964; Вычислительные машины с развитыми системами интерпретации. К., 1970 [у співавт.]; Алгебра. Языки. Программирование. К., 1974 [у співавт.]: Макроэкономические модели и принципи построения ОГАС. М., 1975; Автоматизация проектирования вычислительных машин. К., 1975 [у співавт.]; Сети ЭВМ. М., 1977 [у співавт.].

Літ.: Віктор Михайлович Глушков. Біобібліографія. К., 1975.

І. І. Ляшко.

Глушков

 

Схожі за змістом слова та фрази