Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow п arrow ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТУРИСТСЬКЕ
   

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТУРИСТСЬКЕ

- галузь теорії і практики, пов'язана з пошуком оптимальних режимів використання природних ресурсів у туристських цілях. Туризм, як галузь господарства, посідає особливе місце в групі галузей, що мають яскраво виражену орієнтацію на використання природних ресурсів. На відміну від більшості інших галузей господарства, продукція яких транспортується до споживача, туризм викликає потужні міграції людей до місць зосередження рекреаційних ресурсів. Споживання туристських ресурсів відбувається в місці їх локалізації; туризм найчастіше виступає піонером у використанні природних ресурсів, він першим включає в господарський оборот природні комплекси і їх елементи, що раніше не використовувались: гори, екзотичні й унікальні ландшафти, печери, водоспади тощо. На відміну від інших галузей, туризм не супроводжується вилученням природних ресурсів і подальшою їх переробкою, він використовує природний комплекс (ландшафт) в цілому. Туризм як багатоцільовий вид природокористування, що задовольняє потреби різних соціально-демографічних груп населення, висуває найрізноманітніші вимоги до природних комплексів. Він вдало поєднується з іншими видами природокористування - сільським господарством (аграрні парки), лісовим господарством (природні парки), рибальством (аквапарки), охороною природи (національні парки). Специфіка П. т. (комплексність, повсюдність, доповнюваність тощо) розмиває грані сформованих стійких понять природокористування інших галузей господарства. Якщо традиційно вплив на природу здійснюється за допомогою опредметнених і живих виробничих сил, то в туризмі він відбувається здебільшого через споживача - туриста. Туризм є екологічно ефективною галуззю господарства, оскільки предметом праці в ньому виступає людина.

Типи природокористування: 1). Заповідне - доступне лише науковцям для експериментів і досліджень, студентам - для практики, а туристам - тільки для короткочасних екскурсій. Втручання людини, в т. ч. вилови і відстріли тварин, припустиме тут тільки для підтримки природного стану і заповнення втрачених ланок природного комплексу. 2). Рекреаційне - засноване на розвинутій мережі заміських природних парків для тривалого відпочинку і туризму, лісових і мисливських господарств, природних косовиць, відгінних пасовищ, тобто припускає помірну експлуатацію природних комплексів природного походження. Як і при заповідному природокористуванні, велике значення тут мають екскурсії і важливим чинником залишається пейзаж. Але вже дозволяється лежати на траві, купатися, збирати гриби і ягоди, ловити рибу тощо. В цій зоні розташовуються туристські бази, дачні селища, розміщується мережа туристських стежок і маршрутів. 3). Русальне - характеризується середньою і високою інтенсивністю ведення сільського господарства. Сади, городи, поля, ферми розташовуються тут поруч з водоймищами, лісами і луками, природними парками для відпочинку городян у вихідні дні. Переважає речове (сировинне) використання природних ресурсів. 4). Урбанізоване - включає постійні міські житла, зони громадського обслуговування і підприємства обробної промисловості, між якими розміщують міські парки і сквери для повсякденного користування.

Однією з конструктивних концепцій П. т. є принципова схема поляризованого ландшафту. Вихідний елемент концепції: "велике місто і незаймана природа" - це ніби два полюси сучасної біосфери, однаково необхідні людині. Щоб природний ландшафт не потерпав від близькості міста й водночас не заважав йому рости, треба відсунути їх один від одного якнайдалі, розділивши їх і в той же час з'єднавши "амортизаційною прокладкою" з проміжних функціональних зон так, щоб густота постійного населення, ступінь господарського використання і частота відвідувань різних місць людьми поступово зменшувалися від міського центру до природного резервату. Концепція поляризованого ландшафту позитивно доповнює концепцію функціонального зонування рекреаційних територій, розроблену в межах містобудівних теорій і районного планування (див. Зонування).

 

Схожі за змістом слова та фрази