Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТИПОЛОГІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
   

ТИПОЛОГІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

- класифікація правових систем за спільними для них ознаками, які визначають соціально-сутнісну характеристику цих систем. Оскільки юрид. право (на відміну від права загальносоціального, природного) є продуктом держ. діяльності, то тип прав, системи є похідним від типу д-ви (див. Типологія держав). Відповідно до цього найпоширенішою і визнаною є Т. п. с. за типом д-ви — рабовласницькі, феодальні, буржуазні, соціалістичні прав, системи, а також прав, системи сучас. держав соціально-дем. орієнтації. Сучасна наука пропонує й інші Т. п. с. У них відображаються різні аспекти, сторони прав, системи, її багатогран. зміст. Науково обгрунтована Т. п. с. сприяє їх систем, вивченню, сприйняттю і розумінню.

Літ.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Осн. правовые системы современности. М., 1998; Марченко М. Н. Сравн. правоведение. Общая часть. М., 2001; Оніщенко Н. М. Прав, система: проблеми теорії. К., 2002; Саидов А. X. Сравн. правоведение (Осн. правовые системы современности). М, 2003; Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток. К., 2003.

Ю. С. Шемшученко, П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази