Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІТОПИСИ
   

ЛІТОПИСИ

— істор. твори у Київській Русі, а згодом — в Україні, Росії та Білорусі, що містили хронологічно послідовний (по роках) запис істор. подій, зроблений їх сучасниками. Свій початок літописання бере з Києва як провідного центру розвитку давньорус. культури часів розквіту Русі (10—11 ст.). Завдяки літописанню створено велику кількість Л. і т. з. літописних зводів. Найвідомішим з ранніх літописних зводів, що дійшли до наших днів, є «Повість временных літ», яка охоплює події до поч. 12 ст. і дає уявлення про історію не якогось окр. руського князівства, а Руської землі в цілому. В період феод, роздробленості був створений Галицько-Волинський літопис. Літописні традиції в укр. землях збереглися і за часів литовського та польс. панування. Підтвердженням цього є укр. Л.: Іпатіївський (поч. 15 ст.), Густинський, Львівський, Межигірський, Острозький і частково Київський (поч. 16 — 1-а пол. 17 ст.). Окр. групу становлять козац.-старшинські Л. 17 — поч. 18 ст. Серед них чільне місце посідають Літопис Самовидця, Літопис Г. Грабянки та Літопис Самійла Величка.

Л. і літописні зводи містять як заг. інформацію, так і відомості з історії д-ви і права. Напр., тільки в Л. збереглися тексти таких джерел права, як договори Київської Русі з Візантією (10 ст.), «Руська Правда» (коротка редакція) тощо. Л. мають важливе джерелозн. значення для вивчення питань д-ви і права в їх істор. ретроспективі. Згідно з указом Президента України від 23.XIІ 1997 та відповідною пост. Уряду 1998 рік відзначено як рік 1000-ліття літописання і книжкової справи в Україні.

Вид.: Поли. собр. рус. летописей, т. 1-38. СПб. - М. - Ленинград, 1841 — 1989.

Літ.: Приселков М. Д. История рус. летописания XI-XV вв. Ленинград, 1940; Марченко М. 1. Укр. історіографія (з давніх часів до серед. XIX ст.). К.. 1959; Насонов А. Н. История рус. летописания XI — нач. XVIII в.: Очерки и исследования. М.. 1969: Тихомиров М. Н. Рус. летописание. М., 1979.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази