Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОВЕРДРАФТ
   

ОВЕРДРАФТ

(англ. overdraft — перевищення кредиту, від over... — префікс, що означає вище, понад, за межами чогось, і draft — план, проект) — особлива форма надання коротко-строк. кредиту клієнтові банку в разі, коли сума банківського кредиту перевищує залишкове сальдо на рахунку клієнта. В такому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кред. ресурси на суму, що перевищує залишок коштів. Право користування О. надається найнадійнішим клієнтам банку за договором (угодою), в якому визначається макс. сума кредиту, умови його надання за О, порядок погашення тощо. На відміну від звичайних позик особливість О. полягає у тому, що для погашення заборгованості використовуються усі кошти, які надходять на по-точ. рахунок клієнта з будь-яких джерел, а обсяг кредиту змінюється у міру надходження цих коштів. Відсотки за користування кредитом нараховуються за існуючими або узгодженими ставками.

В Україні ост. часом О. дедалі частіше застосовується у практиці банк, кредитування і регулюється загальними та спец, нормат.-прав. актами про кредитування (напр., Положення про кредитування, затв. правлінням НБУ 28.IX 1995; Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затв. правлінням НБУ 21.ІІ 1996).

Див. також Договір позики, Кредитний договір.

Літ.: Ефимова Л. Г. Банк, право. М., 1994; Качан О. О. Банк, право. К., 2000; Банк, право України. К., 2000; Гри-джук Д. М., Олійник В. О. Забезпечення кред. зобов'язань у діяльності банків. К., 2001.

В. П. Нагребельний.