Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow розр-росі arrow РОСІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ
   

РОСІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ

— сукупність розміщених у певному, традиційно усталеному порядку літер, уживаних у російській мові. Сучас. Р. а. складається з 33 букв, з яких 20 передають приголосні звуки (б, в, г, д, ж, з, к, л. м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ), а 10 літер — голосні, з них а, и, о, у, ы, э позначають голосні звуки, тоді як е, ё, ю, я можуть передавати на письмі або м'якість попереднього приголосного + голосний э, о, у, а (ветер, мёд, любовь, няня), або сполучення й + голосний (трое, съёмка, вьюн, яблоко). Літерою й ("и краткое") позначають на письмі нескладовий голосний ("и неслоговое"), напр. "герой", "сойка", а також сонорний приголосний й (йога, йоруба). Літери ъ (твердий знак) і ь (м'який знак) у сучас. рос. мові ніяких звуків не передають, ь вживається для позначення м'якості попереднього приголосного (огонь, рожь) і вказує на роздільну вимову (льёт, скамья), а ъ вказує на роздільну вимову (съезд, объяснение). Літери в Р. а. бувають великі й малі, друковані й писані. Сучас. Р. а. за складом і накресленням букв веде початок від кирилиці. Протягом істор. розвитку в ньому відбулося чимало змін. У дореволюц. час найважливішою була реформа письма і правопису, здійснена 1708 Петром І (див. Гражданський шрифт). Після встановлення Рад. влади декретами Нар. комісаріату освіти від 23 грудня 1917 і Ради Нар. Комісарів від 10 жовтня 1918 було реформовано склад Р. а. і затверджено нові правила рос. правопису. З алфавіту вилучено букви в, і, 9, не вживається ъ у кінці слів. Р. а. став графічною основою білорус, українського алфавіту, алфавітів більшості народів СРСР, а також болг., серб. і монгольського. Розвиток форм букв Р. а. див. у табл. до статей про відповідні букви укр. алфавіту.

А. П. Кока.

Російський алфавіт - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази