Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОСУДДЯ
   

ПРАВОСУДДЯ

— одна з форм державної діяльності, яку в СРСР відповідно до Конституції СРСР (ст. 151) і конституцій союзних (в УРСР — ст. 148 Конституції УРСР) і автономних республік здійснює тільки суд (див. Судова система). П. здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних справ, що стосуються прав та інтересів громадян, держ. підприємств, установ, орг-цій, колгоспів, ін. кооперативних організацій, їх об'єднань, ін. громадських організацій, а також розгляду кримінальних справ і застосування встановлених законом мір покарання до осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. Основи законодавства Союзу PCP і союзних республік про судоустрій в СРСР, закони союзних республік про судоустрій встановлюють, що діяльність суду при здійсненні П. спрямована на всемірне зміцнення соціалістичної законності і правопорядку, запобігання злочинам та ін. правопорушенням і має завданням охорону від усяких посягань на закріплені в Конституції СРСР і конституціях союзних і авт. республік сусп. лад, його політ. та екон. систему; на соціально-екон., політ. та особисті права і свободи громадян, проголошені і гарантовані Конституцією СРСР, рад. законами; прав і законних інтересів підприємств, установ і орг-цій. П. здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом. Громадяни мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу і майно. П. здійснюється в точній відповідності з рад. законом. Розгляд цивільних і кримінальних справ у всіх судах проводиться колегіально. В суді 1-ї інстанції справи розглядаються судом у складі судді і двох нар. засідателів. Нар. засідателі користуються всіма правами судді. Розгляд справ у касаційному порядку і в порядку нагляду здійснюється у складі трьох суддів (див. Касаційний розгляд справ, Перегляд у порядку судового нагляду). Судді і нар. засідателі є незалежними і підкоряються тільки законові. Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, передбачених законом (див. Гласність судового розгляду). Забезпечується) гарантується право обвинуваченого на захист. У судочинстві в цивільних і кримінальних справах адвокати подають юрид. допомогу громадянам і організаціям. Ген. прокурор СРСР і підлеглі йому нижчестоящі прокурори здійснюють нагляд за виконанням законів при розгляді справ у судах. Допускається участь у судочинстві представників громад. орг-цій і трудових колективів (див. Громадський захисник, Громадський обвинувач). Усією своєю діяльністю рад. суд виховує громадян у дусі відданості Батьківщині, точного і неухильного виконання Конституції СРСР і рад. законів, бережливого ставлення до соціалістичної власності, додержання трудової дисципліни, чесного ставлення до держ. і громадського обов'язку, поважання прав, честі й гідності громадян, правил соціалістичного співжиття.

О. Н. Якименко.

 

Схожі за змістом слова та фрази