Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
   

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

(КПУ) — політ, орг-ція, складова частина Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). У своїй діяльності керувалась Програмою і Статутом КПРС. Мала спільну з КПРС мету — побудову соціалізму і комунізму. Діяла на засадах марксистсько-ленінської ідеології.

До 1952 мала назву «Комуністична рартія більшовиків України [КП(б)У]». 1-й (установчий) з'їзд КП(б)У відбувся 5-12.VII 1918 в Москві. Він проголосив завершення об'єднання більшовицьких орг-цій у всеукр. масштабі. Гол. мета роботи з'їзду була визначена у постанові: «Об'єднати партійні комуністичні організації України в автономну, в місцевих питаннях,

Комуністичну партію України з своїм ЦК і своїми з'їздами, але яка входить в єдину Російську Комуністичну партію з підпорядкуванням у питаннях програмних загальним з'їздам Російської Комуністичної партії, а в питаннях загальнополітичних — ЦК РКП». З'їзд також проголосив курс на об'єднання України з Росією на засадах пролетарського централізму в межах Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки. Після входження УСРР до складу СРСР 1922 КП(б)У, виконуючи директиви загальносоюзного партійного центру, сприяла проведенню в республіці насильницьких індустріалізації, колективізації і культурної революції. Ці заходи супроводжувалися боротьбою проти так званого українського буржуазного націоналізму, голодомором 1932—33, масовими репресіями та ін. антиправовими заходами тоталітарної системи.

У повоєнні роки КП(б)У продовжувала виконувати програмні настанови керівних органів ВКП(б), спрямовані на посилення тоталітарної системи. Після смерті Й. В. Сталіна КПУ еволюціонувала таким же чином, як і КПРС у цілому.

Під час Великої Вітчизняної війни 1941—45 більшість членів партії України була мобілізована до діючої армії; комуністи воювали у партизанських загонах, діяли у підпіллі на окупованій території.

Станом на 1991 у складі КПУ налічувалося З млн. членів. її вищим органом був з'їзд, який обирав кер. органи КПУ — Центральний Комітет і Ревізійну комісію, першого (генерального) секретаря ЦК. Центральний Комітет мав колегіальні органи — політбюро і секретаріат. Друк, органи ЦК КПУ — газети «Радянська Україна», «Правда Украйни»; газети ЦК — «Робітнича газета» і «Сільські вісті». Видавалися теор. і політ, журнал «Комуніст України» та журнал «Під прапором ленінізму». Діяли: науково-дослідна установа — Інститут історії партії при ЦК КПУ — філіал Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, партійні навчальні заклади — Вища партійна школа при ЦК КПУ і Одеська вища партійна школа. В серпні 1991 КПУ була звинувачена у причетності до спроби державного перевороту (див. Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР), указами Президії ВР України від 26 і 30.УШ 1991 її діяльність припинено. З 1918 по 1990 відбулося 28 з'їздів Компартії України.

Перші секретарі ЦК КП України: Г. Л. П'ятаков (липень — вересень 1918), С. І. Гопнер (вересень — жовтень 1918), Е. Й. Квірінг (жовтень 1918 — березень 1919), Г. Л. П'ятаков (березень — травень 1919), С. В. Косіор (травень

1919 — листопад 1920), В. М. Молотов (листопад 1920 — березень 1921), Ф. Я. Кон (березень — грудень 1921), Д. 3. Мануїльський (грудень 1921 — квітень 1923), Е. Й. Квірінг (квітень 1923 - березень 1925; березень - квітень 1925 — генеральний секретар), Л. М. Каганович (квітень 1925 — липень 1928 — генеральний секретар), С. В. Косіор (липень 1928 — січень 1934 — генеральний секретар; січень 1934 — січень 1938 — перший секретар), М. С. Хрущов (січень — червень 1938 — в. о. першого секретаря; червень 1938 — березень 1947 — перший секретар), Л. М. Каганович (березень — грудень 1947), М. С. Хрущов (грудень 1947 — грудень 1949), Л. Г. Мельников (грудень 1949 — червень 1953), О. І. Кириченко (червень 1953 — грудень 1957), М. В. Підгорний (грудень 1957 — липень 1963), П. Ю. Шелест (липень 1963 — травень 1972), В. В. Щербицький (травень 1972 — вересень 1989), В. А. Івашко (вересень 1989 - червень 1990), С. І. Гуренко (черве нь 1990 — вересень 1991).

У червні 1993 прибічники комуністичної ідеології провели у Донецьку свій з'їзд і проголосили утворення нової КПУ (перший секретар П. М. Симоненко).

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1964; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1—2. К., 1976; Яблонський В. Сучасні політичні партії України. К., 1996.

В. Ф. Панібудьласка.

 

Схожі за змістом слова та фрази