Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АЛЕКСАНДРОВ
   

АЛЕКСАНДРОВ

Александров - leksika.com.ua

Юрій Валер'янович (28.ХІІ 1934, Київ) — укр. правознавець, канд. юрид. наук з 1970, професор з 1994, з. ю. України з 1996. Закін. 1957 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Працював в органах прокуратури і МВС України. Від 1963 — у Київській ВШ МВС СРСР (тепер Національна академія внутрішніх справ України): викладач, ст. викладач, доцент, нач. кафедри кримінології, кафедри крим. права, професор. Багато років був членом науково-консульт. рад Верх. Суду України та М-ва юстиції України, ученим секретарем Коорд. бюро АПНУ із за-гальнотеор. проблем кримінології і конкр. кримінол. досліджень. Вивчає крим.-правовий і кримінол. аспекти боротьби з посяганнями на особу. Один із розробників Кримінального кодексу України. Праці: «Боротьба із держанням домів розпусти і звідництвом» (1972), «Статеві злочини: злочинці і потерпілі» (1973), «Кримінальне право УРСР. Частина загальна» (1984), «Кримінальне право УРСР. Частина особлива» (1989, у співавт.), «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (1994, 1995, 1997, у співавт.) та ін. В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази