Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow карг-карт arrow КАРТИ ГЕОГРАФІЧНІ
   

КАРТИ ГЕОГРАФІЧНІ

— побудовані в картографічній проекції, зменшені, узагальнені зображення поверхні Землі, які відображають розташовані на ній об'єкти у визначеній системі умовних знаків, що відбираються і характеризуються згідно з призначенням кожної карти. Для К. г. властиві: матем. закон побудови (картографічна проекція), зображення явищ за допомогою знакової системи (картографічні символи), відбір і узагальнення зображуваних явищ (картографічна генералізація). За змістом розрізняють загальногеографічні карти, що відображають сукупність осн. елементів земної поверхні та карти тематичні. Детальні загальногеографічні карти місцевості, що дають можливість визначати як планове, так і висотне положення будь-якої точки на земній поверхні, наз. топографічними. Виділяють також галузеві К. г. Гол. змістом цих карт є зображення об'єктів, які вивчаються і використовуються певною галуззю науки або нар. г-ва. Карти, що висвітлюють кілька взаємопов'язаних явищ, кожне у власних показниках, наз. комплексними (напр., синоптичні карти). За просторовим охопленням розрізняють карти світу в цілому, океанів і морів, материків. їхніх окремих частин, д-в, районів та ін. Карти, що їх одержують внаслідок знімання, або складання за матеріалами, які не є картами, наз. первинними, а ті, що їх складають за існуючими картами,— похідними. Найдавніші картографічні зображення належать народам Вавілонії, Єгипту та Китаю. Давньогрецькі вчені створили перші К. г., побудовані у картографічній проекції з урахуванням кулястості Землі (див. Картографія). У наш час у світі щороку видається бл. 500 тис. нових карт. К. г. використовують у багатьох сферах практичної діяльності людини (у нар. г-ві, навчальному процесі, наукових дослідженнях, як путівники, у військовій справі тощо). Див. також Карти спеціальні. Літ.: Харченко А. С. К вопросу общей классификации карт. В кн.: Доклады и сообщения секций и комиссий ГО УССР. Картография (1970—1972), в. 1. К.. 1974; Салищев К. А. Картоведение. М., 1976.

Л. С. Харченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази