Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вітт-водок arrow ВОДНИЙ КОДЕКС УРСР
   

ВОДНИЙ КОДЕКС УРСР

(ВКУРСР) - єдиний законодавчий акт, у якому відповідно до Основ водного законодавства Союзу PCP і союзних республік систематизовано норми водного права, що діють на території УРСР. Затверджений 9.VI 1972 Верховною Радою УРСР; введений у дію з 1.XI 1972. Складається з вступної частини, 6 розділів і 31 глави, які об'єднують 148 статей. 1-й розділ містить заг. положення водного законодавства УРСР Осн. з них є положення, які закріплюють виключне право держ. власності на води і визначають поняття єдиного державного водного фонду, завдання водного законодавства, компетенцію органів держ. влади і держ. управління в галузі використання і охорони вод, а також контролю за цим. 2-й розділ містить норми, що встановлюють правила водокористування, зокрема його види, порядок і умови надання водних об'єктів у користування. Норми цього розділу визначають і особливості водокористування для певних нар.-госп. та ін. цілей (напр., для питних, побутових та ін.). 3-й розділ регламентує заходи щодо охорони вод від забруднювання, засмічування і вичерпання, а також щодо запобігання їхньому шкідливому діянню. 4-й розділ визначає порядок держ. обліку і планування використання вод. Розділ 5-й встановлює правила вирішення спорів про водокористування. Розділ 6-й містить положення про відповідальність за порушення водного законодавства.

 

Схожі за змістом слова та фрази